Skip to content Skip to footer

Udział w doskonaleniu FRSE – XI 2020

Mimo zawieszenia mobilności, w ramach projektu Erasmus+ „Nowoczesny pracownik w Europie” (wynikającego z pandemii COVID-19), nie zaniechujemy współpracy z Narodową Agencją – Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Nauczyciele naszej szkoły aktywnie uczestniczą w szkoleniach, spotkaniach online i konferencjach, promujących Program Erasmus+ oraz współpracę międzynarodową. Doskonalą również umiejętności dotyczące realizacji projektów.

09.11.2020 – 3 nauczycieli ZSP brało udział w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych 2020 – Odkryj swój talent! – organizowanym w formule online. Ta pięciogodzinna konferencja ujęta została w formę debat, wykładu i paneli tematycznych. W dyskusjach uczestniczyli przedstawiciele resortu edukacji (m.in. Marzena Machałek, Sekretarz Stanu, MEN), FRSE (dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji), pracodawcy i pracownicy oraz przedstawiciel instytucji związanych z rynkiem pracy.

Debaty obejmowały tematykę przyszłości kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście zmian społecznych i rozwoju technologicznego; kompetencji przyszłości: „System Edukacji a rynek pracy. Szanse i wyzwania”, „Branżowa szkoła przyszłości a kompetencje przyszłości”.

W ramach sesji tematycznych, każdy z uczestników wybierał dwie, odpowiadające jego zainteresowaniom.

Inne formy i tematy doskonalenia, w których uczestniczyliśmy:

• organizowane przez FRSE:

28.09.2020 – szkolenie online: Akredytacji w programie Erasmus w edycji 2020 w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe – 2 uczestników;

28.09.2020 – szkolenie online: KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – Realizacja projektu eTwinning na przedmiotach zawodowych – 1 uczestnik;

12.11.2020 – webinarium: Motywacja i inspiracja do działania – 2 uczestników;

18.11.2020 – webinarium: Upowszechnianie w projektach edukacyjnych – narzędzia, inspiracje – 1 uczestnik;

• organizowane przez Krajowe Biuro eTwinning Polska:

04.11.2020 – webinarium: „TIK dla polonistów – Tablet na lekcji języka polskiego” – 1 uczestnik;

05.11.2020 – webinarium: DOBRE PRAKTYKI ETWINNING – Projekt „Kartka dla Polski” – 1 uczestnik (włączenie się w realizację projektu eTwinning).

Liczymy, że zaangażowanie naszej kadry przyczyni się do jeszcze wyższej jakości realizowanych projektów oraz rozwoju sieci współpracy Programu Erasmus.