Skip to content Skip to footer

Klasa wielozawodowa

Świetnym przedsięwzięciem życiowym na przyszłość jest wybór Branżowej Szkoły I Stopnia. Nauka trwa tylko 3 lata. W jej trakcie w szkole odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących.  Przedmioty zawodowe teoretyczne nauczane są podczas miesięcznych  kursów zawodowych w specjalistycznych Centrach organizujących je dla danego zawodu.

Jako absolwent branżowej szkoły I stopnia możesz:

  • podjąć pracę;
  • uzyskać tytuł technika w branżowej szkole II stopnia;
  • kontynuować kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Przykładowe zawody, w których kształcą się uczniowie w naszej szkole:
fryzjer, elektryk, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz, fotograf, ślusarz, blacharz samochodowy, stolarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, rolnik, cukiernik, operator obrabiarek skrawających.