Skip to content Skip to footer

Technik weterynarii

Technik weterynarii to kierunek dla osoby, która codziennie niesie pomoc potrzebującym zwierzętom. Nie straszne mu asystowanie podczas operacji czy podanie zastrzyku od fretki po nosorożca. Z łatwością ocenia stan zdrowia pacjentów i zawsze służy radą jak zapobiec chorobom.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
R0L.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
R0L.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Możliwości zatrudnienia:

  • w przychodniach weterynaryjnych i lecznicach dla zwierząt,
  • w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, zakładach przetwórstwa spożywczego,
  • w Inspekcji Weterynaryjnej oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym,
  • możesz pracować jako specjalista w zakresie wykonywania zabiegów zootechnicznych u zwierząt gospodarskich oraz groomerskich u zwierząt towarzyszących,
  • w indywidualnym gospodarstwie rolnym lub w firmach związanych z agrobiznesem.