Skip to content Skip to footer

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Wrzesień 2023

04.09.2023 – poniedziałek

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/ 2024

12.09.2023 – wtorek

Rada pedagogiczna
Spotkanie z rodzicami

19.09.2023 – wtorek

Posiedzenia zespołów przedmiotowych oraz zespołu wychowawczego

29.09.2023 – piątek

Dzień patrona szkoły

Październik 2023

05.10.2023 – czwartek

Wyjazd uczniów klas I do Będomina

13.10.2023 – piątek

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Ślubowanie uczniów z klas I

30.10.2023 – poniedziałek

Dzień wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczych dla uczniów II i III klas BSI

31.10.2023 – wtorek

Dzień wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczych dla uczniów II i III klas BSI

Listopad 2023

01.11.2023 – środa

Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczych

02.11.2023 – czwartek

Dzień wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczych

03.11.2023 – piątek

Dzień wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczych

10.11.2023 – piątek

Uroczysty apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

11.11.2023 – sobota

Święto Odzyskania Niepodległości – uczestnictwo delegacji z klas II z wychowawcami w powiatowych obchodach święta

14.11.2023 – wtorek

Rada Pedagogiczna – śródokresowa

15.11.2023 – środa

Termin wystawienia proponowanych ocen z zajęć lekcyjnych i z zachowania w klasach V Technikum

21.11.2023 – wtorek

Próbny egzamin maturalny z j. polskiego
Dzień wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczych dla uczniów II i III klas BSI

22.11.2023 – środa

Próbny egzamin maturalny z matematyki
Dzień wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczych dla uczniów I klas BSI

23.11.2023 – czwartek

Próbny egzamin maturalny z j. obcych
Dzień wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczych dla uczniów I klas BSI

24.11.2023 – piątek

Próbny egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych

29.11.2023 – środa

Dzień Erazmusa

Grudzień 2023

05.12.2023 – wtorek

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

12.12.2023 – wtorek

Termin wystawienia proponowanych ocen z zajęć lekcyjnych i z zachowania
Posiedzenie Zespołu Ogólnokształcącego

15.12.2023 – piątek

Termin wystawienia semestralnych ocen z obowiązkowych zajęć lekcyjnych i zachowania w klasach V

18.12.2023 – poniedziałek

Początek II semestru dla uczniów klas V Technikum

19.12.2023 – wtorek

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja uczniów z klas V

22.12.2023 – piątek

Wigilia w szkole / Spotkanie świąteczne z wychowawcą

Styczeń 2024

09.01.2024 – wtorek

Egzamin zawodowy
Dzień wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczych (tylko uczniowie klasy I BSIb mają zajęcia)

11.01.2024 – czwartek

Egzamin zawodowy
Dzień wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczych
Uczniowie klas II i III BSIb (kucharz) uczestniczą w zajęciach praktycznych w szkole i u pracodawców

12.01.2024 – piątek

Termin wystawienia semestralnych ocen z obowiązkowych zajęć lekcyjnych i zachowania

15.01.2024 – poniedziałek

Początek II semestru

16.01.2024 – wtorek

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
Spotkanie z rodzicami

17.01.2024 – środa

Apel podsumowujący I semestr

27.01.2024 – sobota

Bal studniówkowy

29.01.2024 – poniedziałek

Początek ferii zimowych

Luty 2024

11.02.2024 – piątek

Koniec ferii zimowych

Marzec 2024

22.03.2024 – piątek

Termin wystawienia proponowanych ocen klasyfikacyjnych z zajęć lekcyjnych i z zachowania w klasach V Technikum

28.03.2024 – czwartek

Początek wiosennej przerwy świątecznej

Kwiecień 2024

02.04.2024 – wtorek

Koniec wiosennej przerwy świątecznej

16.04.2024 – wtorek

Posiedzenie Zespołu Zawodowego

19.04.2024 – piątek

Termin wystawienia końcoworocznych ocen z obowiązkowych zajęć lekcyjnych i zachowania w klasach V

23.04.2024 – wtorek

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja uczniów z klas V

24.04.2024 – środa

Egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów klas V

26.04.2024 – piątek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas V

30.04.2024 – wtorek

Dzień wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczych dla uczniów II i III klas BSI

Maj 2024

01.05.2024 – środa

Dzień ustawowo wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczych

02.05.2024 – czwartek

Dzień wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczych

03.05.2024 – piątek

Dzień ustawowo wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczych

07.05.2024 – wtorek

Egzamin maturalny z j. polskiego
Dzień wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczych dla uczniów II i III klas BSI

08.05.2024 – środa

Egzamin maturalny z matematyki
Dzień wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczych dla uczniów I klas BSI

09.05.2024 – czwartek

Egzamin maturalny z j. angielskiego
Dzień wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczych
Klasa II BSIb (kucharz) uczestniczy w zajęciach praktycznych u pracodawców
Klasa III BSIb (kucharz) uczestniczy w zajęciach praktycznych w szkole

13.05.2024 – poniedziałek

Egzamin maturalny z j. angielskiego – poziom rozszerzony
Dzień wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczych (tylko uczniowie klasy I BSIb mają zajęcia)

14.05.2024 – wtorek

Termin wystawienia proponowanych ocen klasyfikacyjnych z zajęć lekcyjnych i z zachowania

28.05.2024 – wtorek

Posiedzenie Zespołu Wychowawczego

31.05.2024 – piątek

Dzień wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczych

Czerwiec 2024

03.06.2024 – poniedziałek

Egzamin zawodowy
Dzień wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczych (tylko uczniowie klasy I BSIb mają zajęcia)

05.06.2024 – środa

Dzień wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczych
Klasa II BSIb (kucharz) uczestniczy w zajęciach praktycznych u pracodawców
Klasa III BSIb (kucharz) uczestniczy w zajęciach praktycznych w szkole

10.06.2024 – poniedziałek

Termin wystawienia końcowo rocznych ocen z obowiązkowych zajęć lekcyjnych i zachowania

13.06.2024 – czwartek

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja uczniów z poszczególnych klas

18.06.2024 – wtorek

Egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów z poszczególnych klas
Dzień wolny od zajęć edukacyjno-wychowawczych dla uczniów II i III klas BSI

19.06.2024 – środa

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja uczniów po egzaminach klasyfikacyjnych

20.06.2024 – czwartek

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2023/2024

21.06.2024 – piątek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Lipiec 2024

09.07.2024 – wtorek

Uroczyste wręczenie świadectw dojrzałości

Sierpień 2024

20.08.2024 – wtorek

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część pisemna

21.08.2024 – środa

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część ustna

27.08.2024 – wtorek

Egzaminy poprawkowe

29.08.2024 – czwartek

Rada pedagogiczna