Skip to content Skip to footer

Rekrutacja uczniów i nauczycieli na staże zagraniczne 2021

Uczniów zainteresowanych udziałem w miesięcznych stażach zagranicznych, realizowanych w ramach programu Erasmus+ zapraszamy do składania FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (dostępny poniżej).

W stażach uczestniczyć mogą uczniowie klas II i III Technikum oraz II BS – różne zawody.

Staże realizowane będą od połowy lipca 2021r. – w różnych terminach. Dokładne terminy realizacji uzależnione będą od możliwości partnerów zagranicznych oraz dostosowane do terminów organizacji transportu.

Kraje realizacji stażu: Włochy, Hiszpania, Grecja, Malta, Belgia, Turcja, Portugalia.

Każdej grupie wyjazdowej (4-8 uczniów) towarzyszyć będzie nauczyciel-opiekun ze szkoły.

Warunkiem udziału w stażu jest zaszczepienie przeciw COVID-19. Pełną serię szczepionki należy przyjąć przed 05.07.2021 r. (kwestie organizacji podróży oraz wymóg partnerów zagranicznych).

Konieczny jest aktualny dowód osobisty lub paszport.

Dokumenty rekrutacyjne (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY) podpisane przez ucznia i prawnego opiekuna/opiekunów złożyć należy w sekretariacie Szkoły do poniedziałku 24.05.2021 r.:

Koszty realizacji stażu – transport, zakwaterowanie, utrzymanie – finansowane są z budżetu UE – program Erasmus+.

Szkolenie branżowe dla nauczycieli

Nauczyciele ZSP w Somoninie, zainteresowani udziałem w szkoleniu branżowym, w ramach projektu Erasmus+ „Nowoczesny pracownik w Europie”, składać mogą również dokumenty rekrutacyjne (dostępne w sekretariacie Szkoły). Termin rekrutacji nauczycieli – do 24.05.2021 r.