Skip to content Skip to footer

Rekrutacja nauczycieli na staże zagraniczne – wiosna/lato 2020 r.

Rozpoczyna się rekrutacja nauczycieli przedmiotów zawodowych na staże zagraniczne/szkolenie branżowe w ramach projektu Erasmus+ „Nowoczesny pracownik w Europie”.

Szkolenie obejmuje 40 godzin czasu pracy (5 dni roboczych + 2 dni podróży) w branży nauczanej przez kandydata.

Projekt obejmuje 8 mobilności nauczycieli kształcenia zawodowego, zatrudnionych w ZSP w Somoninie – do wybranych krajów partnerskich (Portugalia, Włochy). Terminy mobilności – wiosna/lato 2020r.

Chętni do uczestnictwa zapoznają się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie (dostępny w sekretariacie szkoły) i do 29.11.2019 r. składają w sekretariacie szkoły niezbędne dokumenty:

1. Kartę zgłoszenia (zawierającą):
– Deklaracja uczestnictwa w co najmniej 90% zajęć przygotowujących do wyjazdu
– Potwierdzenie posiadania umiejętności językowych w formie pisemnej, oświadczenie bądź zaświadczenie o znajomości języka obcego na poziomie minimum B1
2. List motywacyjny
3. Oświadczenie RODO

Wszystkie wymagane wzory dokumentów dostępne są w sekretariacie szkoły.