Skip to content Skip to footer

Rekrutacja na staże zagraniczne 2021/2022

Uczniów zainteresowanych udziałem w miesięcznych stażach zagranicznych, realizowanych w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu Erasmus+ „Staże – kapitał na przyszłość” zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

Staże przeznaczone są dla uczniów ZSP w Somoninie – Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia (łącznie 62 osoby) od klasy drugiej. Obejmują miesięczny pobyt w jednym z krajów partnerskich – praca w instytucji przyjmującej, poznawanie kultury i dziedzictwa narodowego danego kraju – finansowane ze środków UE, program Erasmus+. Każdej grupie uczniów (kilka osób) towarzyszy nauczyciel – opiekun z ramienia szkoły.

Zadaniem uczestników projektu „Staże – kapitał na przyszłość” Erasmus+ będzie ponadto udział w tworzeniu produktów końcowych projektu, raportowaniu, promocji oraz upowszechnianiu jego rezultatów.

Kraje partnerskie: Belgia, Turcja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Grecja, Malta.

Terminy realizacji poszczególnych wyjazdów uzależnione będą od organizacji pracy szkoły, sytuacji epidemiologicznej oraz możliwości partnerów zagranicznych.

Poniższy „Formularz zgłoszeniowy” wypełniony czytelnie oraz podpisany przez kandydata i, w przypadku uczniów niepełnoletnich, jego rodziców należy złożyć w sekretariacie szkoły do 02.11.2021 r.

Formularz zgłoszeniowy na staż zagraniczny – projekt „Staże kapitał na przyszłość” Erasmus+ (uczeń)

W związku z sytuacją epidemiologiczną, jednym z warunków udziału w projekcie jest zaszczepienie przeciwko COVID-19, w terminie umożliwiającym udział w mobilności.

Informacji o projekcie oraz zasadach udziału udzielają p. Beata Kramp oraz Maria Konkel.