Skip to content Skip to footer

Szkolenia branżowe nauczycieli – Portugalia II 2022 r.

W dniach 05.02.2022 – 11.02.2022 nauczycielki przedmiotów zawodowych – Krystyna Plata i Beata Kramp odbywały szkolenia branżowe w Bradze w Portugalii. Stażystki doskonaliły wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie weterynarii i gastronomii, w ramach projektu Erasmus+ „Staże – kapitał na przyszłość”. Pani Krystyna Plata pracowała w klinice weterynaryjnej, zaś pani Beata Kramp w restauracji.

Wyjazd do Bragi był też okazją do doskonalenia kompetencji językowych, poznania nowych ludzi oraz portugalskiej kultury. W czasie wolnym stażystki zwiedziły Bragę i Porto.

Projekt Erasmus+ „Staże – kapitał na przyszłość”, realizowany przez naszą szkołę, skierowany jest do uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych i ma na celu rozwój kompetencji społecznych, personalnych i zawodowych uczestników, a tym samym podniesienie jakości pracy szkoły.