Skip to content Skip to footer

Eliminacje szkolne do Olimpiady Wiedzy o Żywieniu – X 2023

Dnia 12 października 2023r. w Powiatowym Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego odbyły się szkolne eliminacje do Olimpiady Wiedzy o Żywieniu.

Celem Olimpiady jest rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych problematyką potrzeb pokarmowych człowieka i sposobów ich prawidłowego zaspakajania, wartości odżywczej i prozdrowotnej żywności, gastronomii i kelnerstwa oraz roli żywienia w zapobieganiu chorobom dietozależnym, a także tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy.

Tematyką wiodąca olimpiady jest „Mięso i przetwory mięsne – technologia i zastosowanie w żywieniu”.

Do eliminacji szkolnych przystąpiło 5 uczniów z klasy IV i V Technikum żywienia i usług gastronomicznych. Do etapu okręgowego zakwalifikowały się dwie osoby, które uzyskały najwyższą ilość punków są to: Natalia Piepiórka, Oliwia Brylowska.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w kolejnych etapach Olimpiady.