Skip to content Skip to footer

Na Pomorskiej Nocy Naukowców w Gdańsku

Dnia 29.09.2023 uczestnicy szkolnego koła biologiczno – chemicznego „Ewolucja życia” wraz ze swoim opiekunem panią Magdaleną Wrońską oraz panią Alicją Drzewiecką uczestniczyli w Pomorskiej Nocy Naukowców w Gdańsku. Była to okazja do spotkania z naukowcami oraz szansa na odkrycie fascynującego świata nauki w innym wydaniu. Wydarzenie koordynuje Gdański Uniwersytet Medyczny, a jego partnerami są pomorskie uczelnie wyższe: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Marynarki Wojennej oraz dwa ośrodki popularyzacji nauki – Centrum Nauki Experyment oraz Hevelianum.

Podczas pokazu “Kolorowa chemia”, prowadzonego przez studentów Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej, uczestniczy mogli podziwiać na żywo przeróżne kolorowe i wybuchowe reakcje chemiczne. Uczniowie dowiedzieli się, co to jest reakcja oscylacyjna oraz bateria bagdadzka.

Skorzystaliśmy również z wykładów:

– MitMed czyli medycyna mitochondrialna. Zastosowanie Seahorse XT Technology w badaniu dysfunkcji mitochondriów.  Podczas wykładu uczestnicy dowiedzieli się, co to mitoceutyki i jak je stosować, jakie choroby mogą być spowodowane zaburzeniami metabolizmu mitochondriów oraz czy można ich uniknąć.

– Transplantacja darem życia –  wykład prowadziła pani Anna Milecka – absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Colllegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Karkowie, która przybliżyła blaski i cienie transplantacji; przedstawiła też aktualne zagadnienia prawne, dotyczące dawstwa narządów, tkanek i komórek.

– Genetyczni detektywi – współczesna genetyka sądowa – na wykładzie uczniowie pogłębili wiedzę o reakcji PCR oraz mitochondrialnym DNA człowieka. Podczas wykładu zaprezentowane zostały metody ujawniania, badania i indentyfikacji śladów biologicznych pozostawionych przez sprawców przestępstw kryminalnych na miejscu zdarzenia. Wykład prowadził prof. dr hab. Ryszard Pawłowski.

Podczas wykładów oraz wydarzeń towarzyszących uczniowie chłonęli wiedzę i byli bardzo zainteresowani. Jednogłośnie stwierdzili, że ostatni wykład “Genetyczni detektywi” był najbardziej interesującym.

Podczas wydarzenia uczniowie mogli zapoznać się również z ofertą edukacyjną wspomnianych uczelni.

Do domów wszyscy wrócili bogatsi o nową wiedzę. Był to niezwykły i pełen wrażeń dzień, który członkowie Koła zamierzają powtórzyć przy okazji kolejnej tego typu imprezy.