Skip to content Skip to footer

XXVIII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu – eliminacje okręgowe XII 2023r.

Dzięki inicjatywie pani Alicji Drzewieckiej, nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu. Reprezentowały nas dwie uczennice klasy V Technikum żywienia i usług gastronomicznych: Natalia Piepiórka oraz Oliwia Brylowska.

Eliminacje okręgowe odbyły się 1 grudnia 2023r. w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni (zadanie praktyczne) oraz 4 grudnia 2023r. w Powiatowym Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego w Somoninie (test).

Celem Olimpiady jest rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych problematyką potrzeb pokarmowych człowieka i sposobów ich prawidłowego zaspakajania, wartości odżywczej i prozdrowotnej żywności, gastronomii i kelnerstwa oraz roli żywienia w zapobieganiu chorobom dietozależnym, a także tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy.

Tematyką wiodąca olimpiady jest „Mięso i przetwory mięsne – technologia i zastosowanie w żywieniu”.

Wyniki z eliminacji okręgowych będą opublikowane 30 grudnia br. Uczniom gratulujemy wzięcia udziału w eliminacjach okręgowych. Trzymamy kciuki, aby dostali się do eliminacji centralnych, które odbędą się w Szczecinie w dniach 21–23 marca 2024r.