Skip to content Skip to footer

Współpraca ze szkołą grecką – lekcje w ZSP – XI 2017

W związku z realizacją strategii umiędzynarodowienia szkoły i współpracą ze szkołą  1st Vocational Education School (Epal) z Volos w Grecji w listopadzie 2017r. gościliśmy grupę 12 uczniów i 3 nauczycieli.

Uczniowie realizowali 2 tygodniowe staże w branży usługowej, u lokalnych pracodawców.

Natomiast greccy nauczyciele oprócz sprawowania opieki nad swoimi uczniami, odwiedzali często naszą szkołę. W związku z tym 14.11.2017 odbyły się lekcje w języku angielskim prowadzone przez MARIĘ KOLYMENOU (obsługa konsumenta w kl. III TH, IV TH, I TH i III TŻ).

Natomiast nauczycielka  ANGELITA KAMPOURI wraz z J. Skrzypkowską dn. 21.11.2017 prowadziła zajęcia praktyczne w kuchni, podczas których nasi uczniowie z kl. II TŻ przygotowali tradycyjne greckie potrawy.

IOANNIS GEORGATZIS nauczyciel języka angielskiego  21.11.2017 prowadził zajęcia językowe w kl. IV TH podczas zajęć M. Grzędzickiej.

Na wszystkich zajęciach uczniowie mieli możliwość poznania kultury greckiej – potraw, tańca oraz położenia geograficznego miasta Volos.