Skip to content Skip to footer

Udział uczniów w projekcie „Rejs do wiedzy” – pierwsza edycja

Dnia 20 listopada 2023r. uczniowie z klasy I BS b (oddział kucharz), I Tb (technik żywienia i usług gastronomicznych) oraz V Td PZS w Somoninie wraz z panią Alicją Drzewiecką uczestniczyli w pierwszej edycji projektu „Rejs do wiedzy”, który jest dofinansowany z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II” przez Ministra Edukacji i Nauki. Projekt ten jest realizowany przez Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Tym razem uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładu w formie zdalnej poprzez platformę MS Teams pt. „Dieta – konieczność czy zdrowotne nadużycie?”, wygłoszony przez dr Katarzynę Mironiuk.

Dzięki wykładowi uczniowie zbogacili wiedzę na temat diet m.in. diety paleolitycznej, śródziemnomorskiej, bezglutenowej, wysokobiałkowej, zonuliny, zasad prawidłowego jedzenia, okna żywieniowego, ładunku glikemicznego, a także wpływu diety na choroby cywilizacyjne.

Uczniowie z zaciekawieniem słuchali i aktywnie uczestniczyli w wykładzie. Młodzież bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia w wykładzie. Następni uczniowie nie mogą doczekać się kolejnego wykładu, który odbędzie się 5 grudnia 2023r.