Skip to content Skip to footer

Szkolne eliminacje do Konkursu Wiedzy o Zarządzaniu i Ekonomii – X 2023

25 października 2023r. odbyły się szkolne eliminacje do Konkursu Wiedzy o Zarządzaniu i Ekonomii. Wzięli w nich udział uczniowie klasy IV Technikum żywienia i usług gastronomicznych: Krystian Okaz, Maciej Patoka, pod opieką pani Alicji Drzewieckiej.

Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów szkół średnich, propagowanie zasad optymalnego gospodarowania, kreowania postaw przedsiębiorczych, a także wskazanie młodzieży możliwych kierunków rozwoju poprzez zachęcanie jej do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów wyższych.

Konkurs został zorganizowany z inicjatywy pracowników Zakładu Zarządzania i Ekonomii na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – dr inż. Anetty Waśniewskiej oraz dr Moniki Szydy, pod opieką Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy dr hab. Joanny Kizielewicz, prof. UMG.

I eliminacje Konkursu polegały na rozwiązaniu online testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 40 pytań. Wzięło w nich udział 287 uczniów z 28 szkół średnich z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego i śląskiego. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 74 uczniów, w tym reprezentanci naszej szkoły.

Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w finale, który odbędzie się w gmachu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.