Skip to content Skip to footer

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na UG

W dniu 16.11.2023 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyły się obchody XVI Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP), w których uczestniczyli uczniowie klasy 2 Ta wraz z wychowawcą Agnieszką Bielawa oraz p. Anitą Syldatk – doradcą zawodowym.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP) to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany jest od 2008 roku, w 180 krajach świata przez instytucje, organizacje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości.

Uczniowie wysłuchali wykładu pt. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, wygłoszonego przez p. Marcina Wąsika-Wiszniewskiego, reprezentującego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, we współpracy z Radą Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, Warszawskim Instytutem Bankowości oraz Krajową Izbą Rozliczeniową.

Następnie uczniowie wzięli udział w zajęciach warsztatowych, dotyczących problematyki przedsiębiorczości, pt. Przedsiębiorczość w świecie innowacji, przeprowadzonych przez dr Małgorzatę Ławreszuk z UG, oraz świadomego podejścia do pierwszych inwestycji – warsztaty pt. W co warto inwestować – przeprowadzone przez p. Bartosza Radziewicza, studenta uczelni.