Skip to content Skip to footer

Staże nauczycieli na Malcie i w Portugalii IV-V 2019

Na przełomie kwietnia i maja 2019 r. czworo nauczycieli z ZSP w Somoninie: Beata Kramp, Karina Socha, Martyna Grzędzicka oraz Remigiusz Kąkol uczestniczyło w stażach, realizowanych w ramach projektu „Partnerstwo w kształceniu zawodowym” z programu Erasmus Plus. Organizatorem miejsc praktyk były firmy Braga Mob z Portugalii oraz Future Focus z Malty. Celem projektu dla nauczycieli jest nabywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych, związanych z nauczanymi przedmiotami, co wzbogacić ma warsztat pracy – zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane podczas lekcji. Nauczyciele, biorący udział w stażu, uczą takich przedmiotów jak hotelarstwo, informatyka w hotelarstwie i gastronomii, język angielski zawodowy oraz obsługa konsumenta.

Staże odbywały się w czterogwiazdkowych hotelach: Vila Garden w portugalskiej Bradze (24.04.-09.05.2019 – Beata Kramp, Karina Socha) oraz be.hotel na Malcie (24.04-12.05.2019 – Martyna Grzędzicka, Remigiusz Kąkol). Uczestnicy, w trakcie pobytu w hotelu, poznali zasady pracy w dziale służby pięter, gastronomii, marketingu, recepcji, dziale informatycznym oraz zasady obsługi gości. Nauczyciele obserwowali pracę pracowników oraz samodzielnie wykonywali powierzone w wymienionych komórkach organizacyjnych zadania.

Do nabytych umiejętności można zaliczyć, m.in.: dokonywanie rezerwacji, ścielenie łóżka metodą francuską, serwowanie i nalewania wina białego i czerwonego, nakrywanie stołów, zbieranie brudnej zastawy, parzenie i serwowanie kawy, obsługa bufetu śniadaniowego i obiadowego, przyrządzanie tradycyjnych potraw maltańskich np. pieczony królik i owoce morza.

Nabytą wiedzę i praktyczne umiejętności nauczyciele zamierzają wykorzystać na lekcjach z przedmiotów zawodowych, dzięki czemu przekazywana uczniom wiedza, poparta praktycznym doświadczeniem będzie bardziej przekonująca. Ponadto nauczyciele uczestnicząc w projekcie zyskają dodatkowo wiedzę i umiejętności w zakresie wprowadzenia nowych rozwiązań do praktyki szkolnej w następnych latach.

Staż zagraniczny wpłynął nie tylko na rozwój umiejętności zawodowych uczestników szkolenia, ale także rozwój osobisty, m.in. dzięki możliwości komunikacji w języku angielskim i języku portugalskim, współpracy w grupie różnorodnej narodowościowo. Staż w ramach programu Erasmus+ był z pewnością nie tylko cennym doświadczeniem zawodowym, ale także wspaniałą przygodą i spotkaniem z kulturą Portugalii i Malty. Nauczyciele znakomicie odnaleźli się w nowej rzeczywistości i potrafili w profesjonalny sposób wykonywać powierzone im zadania branżowe. Stażyści wywarli fantastyczne wrażenie na pracodawcach – szybkością działania i posiadaną ogromną wiedzą zawodową. Należy nadal kontynuować kształcenie zawodowe nauczycieli w takiej formie, w ramach współpracy międzynarodowej, i wykorzystywać doświadczenie firm międzynarodowych.