Skip to content Skip to footer

Spotkanie z pracownikami PUP w Kartuzach

12 marca 2024 r. w Powiatowym Zespole Szkół w Somoninie odbyło się spotkanie dla tegorocznych absolwentów Technikum oraz Szkoły Branżowej I Stopnia z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach. Uczniowie dowiedzieli się m.in. : Czym zajmuje się Urząd Pracy? W czym pomaga Doradca klienta? Jakie zawody są deficytowe, w jakich dziś mamy największe szanse na pracę? Jakich kandydatów szukają pracodawcy?

Na te i inne pytania odpowiadali dziś Pośrednicy pracy z PUP w Kartuzach p. Magdalena Szymańska oraz p. Anna Moszczańska, którzy w trakcie wizyty przybliżyli uczniom wiedzę o Urzędzie i o formach pomocy dla absolwentów wchodzących na rynek pracy.

Spotkanie zorganizowała Pani Anita Syldatk- szkolny doradca zawodowy.