Skip to content Skip to footer

Spotkanie organizacyjne

Dnia 23.01.2018 r. odbyło się spotkanie organizacyjno-informacyjne dla uczestników staży zagranicznych i ich rodziców z dyrektorem szkoły. Obecność na spotkaniu była 100%.

Podczas spotkania omówiono następujące zagadnienia:

 1. Przedstawienie składów grup na poszczególne wyjazdy
 2. Organizacja wyjazdów – orientacyjne terminy i transport
 3. Przygotowania pedagogiczne i językowe
 4. Informacje o ewentualnych problemach zdrowotnych uczestników
 5. Bezpieczeństwo podczas pobytu zagranicą
 6. Odpowiedzi na pytania uczniów i rodziców nt:
  • Zakwaterowania i wyżywienia podczas stażu
  • Opiekunów z ramienia szkoły
  • Kart EKUZ i ubezpieczenia