Skip to content Skip to footer

Rekrutacja na staże zagraniczne 2019 r.

Uwaga uczniowie:

  • klas II T i III T,
  • klas II BS i III ZSZ (kucharz i wielozawodowe: w zawodach z obszarów elektryczno – elektronicznego, budowlanego, mechanicznego oraz stolarz)

Zainteresowani udziałem w czterotygodniowych stażach zagranicznych wiosna/lato 2019 r., realizowanych w ramach projektu „Partnerstwo w kształceniu zawodowym” Erasmus+, mogą składać dokumenty rekrutacyjne od 01 do 08 października 2018 r. w sekretariacie.

Regulamin rekrutacji oraz obowiązujące wzory dokumentów rekrutacyjnych: Formularz zgłoszeniowy oraz List motywacyjny – dostępne będą w sekretariacie szkoły.

Prosimy o niezwlekanie z wypełnieniem dokumentów, gdyż wymagają one również podpisów rodziców/prawnych opiekunów.

Ostateczny termin składania deklaracji uczestnictwa w stażach – poniedziałek 08.10.2018r.

Posiedzenie Komisji kwalifikacyjno-rekrutacyjnej dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Branżowej Szkoły I Stopnia – wielozawodowe, odbędzie się dnia 19.10.2018 r. (piątek) według porządku:

  • 13:30 – test językowy dla kandydatów
  • 14:30 – test zawodowy dla kandydatów
  • od 15:30 – rozmowa kwalifikacyjna

Posiedzenie Komisji kwalifikacyjno-rekrutacyjnej dla Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Branżowej Szkoły I Stopnia – kucharz, odbędzie się dnia 26.10.2018 r. (piątek) według porządku:

  • 13:30 – test językowy dla kandydatów
  • 14:30 – test zawodowy dla kandydatów
  • od 15:30 – rozmowa kwalifikacyjna

Szczegóły w Regulaminie rekrutacji.