Skip to content Skip to footer

Rekrutacja na staż zagraniczny realizowany w ramach programu ERASMUS+

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych uczniów klas 3 i 4 Technikum do udziału w rekrutacji na staż zagraniczny, który będzie realizowany w ramach programu Erasmus+ 2023-1-PL-KA121_VET-000139617.

Zapraszamy uczniów, którzy nie brali udziału jeszcze w stażu, do składanie wniosków rekrutacyjnych w sekretariacie szkoły w dniach 19.01.2024-02.02.2024r.

Staż zagraniczny przeznaczony jest dla 15 osób. Obejmuje miesięczny wyjazd zagraniczny do jednego z krajów partnerskich. Każdej grupie uczniów towarzyszy nauczyciel- opiekun z ramienia szkoły. Wyjazd i pobyt uczniów finansowany jest ze środków UE- program Erasmus+.

Każdy uczestnik stażu zobowiązany będzie do wykonywania przydzielonych mu drobnych zadań projektowych(produkty końcowe), raportowania udziału w stażu oraz udziału w upowszechnianiu projektu i jego rezultatów.

Poniżej znajduje się Formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić czytelnym pismem oraz podpisać osobiście lub w przypadku osób niepełnoletnich, przez rodziców/ opiekunów prawnych.