Skip to content Skip to footer

“Rejs do nauki” – trzecia edycja

7 listopada 2023r. uczniowie z klasy I BS b (oddział kucharz) PZS w Somoninie wraz z panią Alicją Drzewiecką uczestniczyli w trzeciej edycji projektu „Rejs do nauki”, który jest dofinansowany z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Projekt ten jest realizowany przez Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Tym razem uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładu w formie zdalnej poprzez platformę MS Teams pt. „Dietetyka w służbie zarządzania stresem”, wygłoszony przez dr Katarzynę Mironiuk.

Dzięki wykładowi uczniowie wzbogacili wiedzę na temat chronobiologii, stresu oksydacyjnego, składowych stresów psychologicznych, stresu przewlekłego a ryzyka choroby autoimmunizacyjnej, zaburzeń rytmu dobowego, stresu a ryzyka choroby nowotworowej, zegara dobowego, żywienia w IBS, żywienia dla mikrobiomu, jak również wpływu stresu na jedzenie.

Uczniowie z zaciekawieniem słuchali i aktywnie uczestniczyli w wykładzie, dzięki któremu mogli znacznie rozwinąć swoją wiedzę zawodową.