Skip to content Skip to footer

Kolejny wykład z cyklu “Rejs do wiedzy”

5 grudnia 2023r. kolejna grupa uczniów naszej szkoły – z klasy I BS b (oddział kucharz) oraz III Ta wraz z panią Alicją Drzewiecką uczestniczyła w wykładzie online, w ramach pierwszej edycji projektu „Rejs do wiedzy”, dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II” przez Ministra Edukacji i Nauki. Projekt ten jest realizowany przez Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Tym razem uczniowie mieli okazję wysłuchać webinarium pt. „Emocje jako determinanty zachowań żywieniowych”, które wygłosił Pan dr inż. Witold Kozirok.

Dzięki wykładowi uczniowie wzbogacili wiedzę na temat emocji, funkcji jedzenia, zachowań żywieniowych, zwyczajów żywieniowych, nawyków żywieniowych, wpływu emocji na zachowania żywieniowe, relacji pomiędzy nastrojem a zachowaniem żywieniowym, a także relacji związanych z jedzeniem.

Uczniowie z zaciekawieniem słuchali i aktywnie uczestniczyli w webinarium. Młodzież bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia w nim.