Skip to content Skip to footer

Start your own business

Od października 2018 r. ZSP w Somoninie realizuje projekt partnerstwa strategicznego Erasmus+ „Start your own business” – „Zacznij swój własny biznes”.

Czas realizacji: 18 miesięcy (X 2018 – III 2020 r.) – Uwaga! Realizacja projektu przedłużona do 2021 r.

Uczestnicy: 5 krajów europejskich – Chorwacja, Niemcy, Estonia, Portugalia i Polska.

Główny cele projektu: kształtowanie kompetencji kluczowych; założenie własnej firmy przez uczestników projektu.

W ramach projektu przewidzianych jest kilka mobilności zagranicznych – spotkania w krajach partnerskich.

Sprawozdanie z prac projektowych START YOUR OWN BUSINESS – rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu START YOUR OWN BUSINESS trwała wymiana produktów między wirtualnymi firmami, prowadzonymi przez uczniów ze szkół partnerskich.

Na początku listopada 2019 odbył się czterodniowy wyjazd 2 nauczycieli ZSP Somonino, p. Agnieszki Głodowskiej i p. Katarzyny Knie do Estonii. Celem wyjazdu były prace nad podręcznikiem do przedsiębiorczości dla uczniów. W pracach brali udział nauczyciele ze szkół partnerskich z Chorwacji, Portugalii, Niemiec, Estonii i Polski.

Na początku lutego 2020 powstała książka w języku angielskim, pt. „Step By Step Towards Your Own Business, Handbook for Students” („Krok Po Kroku w Kierunku Twojego Własnego Biznesu, Książka dla Uczniów”). Jest to wirtualny podręcznik do przedsiębiorczości dla uczniów.

Książka ta, to nowoczesny podręcznik, w którym oprócz tradycyjnych opisów i opracowań wykonanych przez nauczycieli, jest miejsce na materiał multimedialny w formie filmików, opracowanych przez uczniów z partnerskich szkół. Część multimedialną w polskiej części podręcznika wykonał uczeń naszej szkoły Jan Leyk z klasy 3 T.

Również w lutym 2020 zostały opublikowane scenariusze lekcji (Lesson Plans) w języku angielskim, na podstawie książki do przedsiębiorczości dla nauczycieli „Entrepreneurship in the Classroom, Handbook for Teachers” (Przedsiębiorczość w Klasie, Książka dla Nauczycieli). Książka ta również powstała jako część projektu – zadania realizowane w poprzednim roku szkolnym (2018/2019).

Na początku kwietnia 2020r. książka dla uczniów i scenariusze lekcji zostały przetłumaczone przez Katarzynę Knie.

Wszystkie wymienione pozycje można przeczytać na stronie projektu START YOUR OWN BUSINESS w zakładce Handbooks – For students /For teachers:

https://anapasaricri.wixsite.com/syob/step-by-step-towards-your-own-busin

W związku z pandemią, nie odbył się wyjazd uczniów i nauczyciela do Chorwacji na Targi Wirtualnych Firm, jaki miał mieć miejsce w maju 2020. Zadanie to, jak i inne zadania projektowe – np. międzynarodowe konferencje promujące w/w książki – odbędą się w przyszłym roku szkolnym.

Szkolny koordynator projektu 2019/2020: Katarzyna Knie

Estonia – XI 2019
W dniach 03 – 07 listopada 2019 r. dwie nauczycielki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie – Katarzyna Knie i Agnieszka Głodowska przebywały w Estonii w ramach projektu partnerstwa strategicznego…
Chorwacja – V 2019
W dniach 5-9 maja 2019 r. dwie nauczycielki ZSP w Somininie – Anna Krokocka i Joanna Skrzypkowska – brały udział w kolejnym spotkaniu w ramach projektu START YOUR OWN BUSINESS…
Portugalia II-III 2019
W dniach 24 lutego – 1 marca 2019 r. grupa 4 uczniów z klasy III technikum – Wiktoria Pawelczyk, Klaudia Niemc, Przemysław Birr i Jan Stromski wraz z opiekunem p.…
Niemcy – XII 2018
W dniach 9-16 grudnia 2018 r. w Berlinie p. Anna Krokocka i p. Aleksandra Konopka brały udział w pierwszym spotkaniu projektowym „Start your own business” programu Erasmus+ w Berlinie. Razem…