Skip to content Skip to footer

Old buildings – new technology

Emisja CO2 jest główną przyczyną efektu cieplarnianego, głównym wyzwaniem dla przyszłości będzie więc ograniczenie emisji CO2 na całym świecie. Cel ten nie dotyczy tylko poszczególnego kraju, lecz ma zasięg globalny i tylko dzięki współpracy krajów europejskich można osiągnąć ten cel w Europie. Wielkie zużycie energii generują paliwa kopalne w prywatnych domostwach. Projekt ten dotyczy aspektów jak oszczędzać energię poprzez dokonanie zmian w istniejących budynkach, zastąpienie paliw kopalnych, a więc Europa może ograniczyć emisję CO2.

W ramach tego projektu uczestnicy mają za zadanie pogodzić technologię w zakresie energii odnawialnej z ochroną środowiska naturalnego.
Dokumenty te zostaną opracowane na ten temat przez uczestników na pierwszym spotkaniu projektu.

W szczególności dotyczy to warunków klimatycznych i geograficznych krajów partnerskich, gdyż np. w Norwegii warunki klimatyczne są odmienne niż w Grecji.

Jako przykład omówione są w tym projekcie trzy różne regiony Europy północnej, południowej i centralnej regionu. W południowej części Europy wybrano dom w Volos a w obszarze północnym dom w Norwegii. W szkole w Bersenbrück wybrano dom byłego dozorcy, który znajduje się w pobliżu szkoły i będzie odnowiony w najbliższej przyszłości. Dom ten reprezentuje obszar Europy środkowej.

Uczestnicy mają za zadanie znaleźć sposób jak ograniczyć zużycie energii w tych domach, tak że średnia KfW w banku niemieckim osiągnie poziom KfW 55, a budynki energooszczędne być może nawet będą w stanie wygenerować dodatkową energię. Na koniec uczestnicy mają za zadanie zastosować technologię energii odnawialnej w wybranych budynkach mieszkalnych. Ważne jest, aby zwrócić ich uwagę na specyficzne warunki klimatyczne i geograficzne w różnych regionach Europy. Tak więc na przykład w obszarach południowych w lecie ochładzanie domów czy na terenach północnych zimą dobra izolacja cieplna są bardzo ważnymi aspektami. Gdy energia jest dostępna w różnych regionach panują tam także odmienne warunki. Tak więc, na przykład, na południowych obszarach słońce jest najważniejszym dostawcą energii, natomiast energii geotermalnej na Węgrzech iw Norwegii, wodna. Każdy z uczestników dostarczy kluczowe zagadnienie w projekcie. To zagadnienie wszyscy użytkownicy muszą podać na początku projektu. Zostanie ono zaprezentowane na spotkaniach projektowych w krajach biorących udział w projekcie.

Ogólnym celem niniejszego projektu jest uzyskanie poglądów i sposobów działania uczestników w odniesieniu do wzrostu CO2 w powietrzu i jego skutków czyli efektu cieplarnianego.

Wizyta w Norwegii 2017
W dniach od 06 – 09 czerwca 2017 r. w Mosjoen w Norwegii, Beata Kramp oraz Martyna Grzędzicka brały udział w ostatnim spotkaniu w ramach realizacji projektu „Old buildings, new…
Wizyta na Węgrzech 2016
Sprawozdanie z wizyty partnerskiej w Budapeszcie 24 października 2016 roku dwie uczennice klasy IV Technikum Hotelarskiego – Malwina Flisikowska i Patrycja Drewa wraz z opiekunami – panią dyrektor Elżbietą Świętoń…
Wizyta w Grecji 2016
W dniach 05.04. – 09.04.2016 r. z wizytą partnerską do Grecji udali się, w celu realizacji kolejnego zadania w projekcie Erasmus+ pt. „Old buildings New technolog”, czterej uczniowie naszej szkoły…
Wizyta w Holandii 2015
Uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie w bieżącym roku szkolnym realizują projekt unijny „Stare budownictwo a nowe technologie”, w ramach programu ERASMUS+. W związku z tym w dniach…
Wizyta na Słowacji 2015
W dniach 10.05. – 14.05.2015 r. z wizytą partnerską na Słowację, w celu realizacji kolejnego zadania w projekcie Erasmus+ nt.„Old buildings new technology”, pojechały z naszej szkoły 3 uczennice –…
Wizyta w Polsce 2015
Wizyta w ramach projektu Erasmus Plus „Old buildings, new technology” – ZSP Somonino W dniach 19 –23 kwietnia 2015 roku gościliśmy w naszej szkole zagraniczne delegacje nauczycieli i uczniów z…