Skip to content Skip to footer

Zawodowcy w europejskiej szkole

„Zawodowcy w europejskiej szkole”
nr projektu: 2017-1-PL01-KA116-035801
realizowany przez ZSP w Somoninie i współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Wartość projektu: 89.877,00 Euro

Celem projektu jest rozwój i udoskonalenie kompetencji kluczowych, zawodowych, które wpłyną na lepsze dostosowanie się do rynku pracy

Termin realizacji: 01.06.2017 – 31.12.2018

Projekt przewiduje 30 mobilności w tym dla:

24 dla uczniów Technikum z klas II i III oraz II klasy ZSZ (zawód kucharz) w ramach 4 – tygodniowych staży:

  • Belgia – VI 2018 – 4 osoby
  • Belgia – VII 2018 – 4 osoby
  • Portugalia – VII 2018 – 4 osoby
  • Malta – VII 2018 – 4 osoby
  • Hiszpania – VII 2018 – 4 osoby
  • Turcja – VII/VIII 2018 – 4 osoby

6 uczniów ZSZ (zawód – stolarz oraz zawody z obszarów: elektryczno – elektronicznego, budowlanego i mechanicznego w ramach 4 – tygodniowych staży:

  • Niemcy – VI 2018 – 6 osób
Malta VII-VIII 2018
W dniach 21.07- 22.08.2018 r. czworo uczniów: Magda Bielicka, Magdalena Formela, Damian Richert oraz Grzegorz Treder z klasy drugiej technikum wraz z opiekunami p. Wioletą Szwaba oraz p. Agnieszką Głodowską…
Turcja VII-VIII 2018
W dniach od 18.07.2018r. do 15.08.2018r. czworo uczniów naszej szkoły: Justyna Góźdź (II TH), Klaudia Peta (III TH), Julia Schwichtenberg (III TŻ)oraz Maciej Marszałkowski (III TŻ) pod nadzorem opiekunów p.…
Portugalia VII-VIII 2018
Od 08.07.2018 do 07.08.2018, Kamila Kurowska, Kasia Bulczak, Klaudia Kassner i Joanna Sikora odbyły praktyki zagraniczne w Portugalii w ramach projektu Erasmus+ „Zawodowcy w europejskiej szkole”. Opiekunem grupy była Pani…
Belgia II VII 2018
W okresie od 1 lipca do 30 lipca 2018 roku mieliśmy przyjemność odbywać praktykę w Belgii w ramach programu ERASMUS +„Zawodowcy w europejskiej szkole”. Placówką, w której doskonaliliśmy umiejętności, był…
Hiszpania VII 2018
W dniach 02.07. – 31.07.2018 r. czworo uczniów z naszej szkoły (Przemysław Birr, Żaneta Dargacz, Karolina Walkusz, Jan Stromski) pod opieka p. Marii Konkel uczestniczyło w stażu zagranicznym w Maladze…
Niemcy V-VI 2018
W dniach 20.05 – 18.06.2018 r. sześciu uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Somoninie: Patryk Trepczyk, Karol Indernalik, Andrzej Sobisz, Radosław Ziegert, Sławomir Adamczyk oraz Dominik Węsiora odbywało praktyki zawodowe…
Belgia I V-VI 2018
Od 22 maja do 17 czerwca 2018 roku czworo uczniów z Technikum w Somoninie odbywało praktykę w Belgii w ramach programu ERASMUS + „Zawodowcy w europejskiej szkole”. Doskonaliliśmy umiejętności w…
Spotkanie organizacyjne
Dnia 23.01.2018 r. odbyło się spotkanie organizacyjno-informacyjne dla uczestników staży zagranicznych i ich rodziców z dyrektorem szkoły. Obecność na spotkaniu była 100%. Podczas spotkania omówiono następujące zagadnienia: Przedstawienie składów grup…