Skip to content Skip to footer

Staże zagraniczne 2024

Projekt „Staże zagraniczne 2024”, współfinansowany przez Unię Europejską,realizowany przez ZSP w Somoninie w ramach Programu Erasmus+

Nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000139617

Termin realizacji: 01.06.2023 – 31.08.2024

Wartość projektu: euro

Projekt obejmuje: 15 mobilności uczniów.

Projekt skierowany jest do 15 uczniów Technikum w Somoninie kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii) w Powiatowym Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego w Somoninie.

Planowane kraje mobilności:
• Turcja/Belgia,
• Portugalia.

Każdej grupie uczniów towarzyszy nauczyciel – opiekun z ramienia szkoły.

Rekrutacja na staż zagraniczny realizowany w ramach programu ERASMUS+
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych uczniów klas 3 i 4 Technikum do udziału w rekrutacji na staż zagraniczny, który będzie realizowany w ramach programu Erasmus+ 2023-1-PL-KA121_VET-000139617. Zapraszamy uczniów, którzy nie brali udziału…