Skip to content Skip to footer

Praktyki zagraniczne wartością dodaną w kształceniu zawodowym

„Praktyki zagraniczne wartością dodaną w kształceniu zawodowym”
Numer projektu: 2014-1-PLO1-KA102-000278

Wartość projektu: 76.633,00 Euro

CELEM PROJEKTU jest odpowiedź na potrzeby uczestników dotyczące rozwoju i doskonalenia kompetencji kluczowych, zawodowych, które wpłyną na lepsze dostosowanie się do rynku pracy. Projekt ma wpłynąć na podniesienie poziomu umiejętności, co przyczyni się do zmniejszenia ryzyka wykluczenia społecznego i gospodarczego. Podejście oparte na efektach uczenia się zapewni lepsze zrozumienie i porównywalność kwalifikacji uczących się w różnych krajach.

Projekt uwzględnia następujące zagadnienia i potrzeby:

 • podwyższanie kompetencji w zakresie serwowania potraw i sporządzania oraz serwowania napojów kuchni różnych narodów (dotyczy zawodu: technik żywienia i usług gastronomicznych) oraz przygotowywania i podawania śniadań, organizacji usług dodatkowych i stosowaniu technik barmańskich (dotyczy zawodu: technik hotelarstwa), organizacji pracy w branży potwierdzonych Certyfikatami, dokumentami Europass Mobilność, Kartą indywidualnych osiągnięć (ECVET);
 • rozwój kompetencji kluczowych: podwyższenie umiejętności komunikowania się w j. ojczystym i j. obcych; kształtowanie postawy otwartej, mobilnej i przedsiębiorczej; radzenie sobie w trudnych sytuacjach; przestrzegania zasad kultury i etyki zawodowej; poprawa umiejętności sporządzania raportów, sprawozdań, prezentacji i udzielania wywiadów;
 • nabycie umiejętności współpracy w grupie i odpowiedzialności za podejmowane decyzje;
 • nabycie umiejętności rozróżniania specyfiki kuchni różnych narodów oraz możliwości wykorzystania doświadczeń kuchni, krajów partnerskich w ofercie zakładów gastronomicznych w regionie;
 • zdobycie wiedzy o zasadach funkcjonowania europejskiego rynku pracy na przykładzie krajów przyjmujących;
 • nabycie kompetencji zawodowych oraz dzielenie się nimi ze społecznością szkolną i w środowisku;
 • poszerzenie wiedzy o kulturze, religii i zwyczajach krajów przyjmujących;
 • opracowanie kart menu z potrawami kuchni tureckiej, belgijskiej, maltańskiej, hiszpańskiej i katalogu kompetencji;
 • ewaluacja przewodnika poruszania się po rynku pracy we współpracy z uczniami i nauczycielami szkół powiatu;
 • ewaluacja programu doradztwa poprzez wdrożenie wyników projektu w zakresie planowania kariery zawodowej absolwenta na rynku pracy;
 • wzmocnienie szkolenia praktycznego o dodatkowe 2 tyg. praktyki zawodowej (z okresu wakacji) na rzecz praktyki zagranicznej osiągania efektów uczenia w ramach kwalifikacji zawodowych pod kątem wymagań europejskich;
 • poprzez zastosowanie ECVET strony: pracodawcy, szkoła, uczestnicy, partnerzy udowodnią wartość dodaną uczenia w instytucjach partnerskich;
 • podwyższenie wyników na egzaminach zewnętrznych poprzez: uatrakcyjnienie szkolenia zawodowego, zwiększenie motywacji do nauki, poszukiwanie wiedzy z różnych źródeł, zacieśnienie współpracy z rodzicami.
Produkty
Prezentacje Belgia 1 Belgia 2 Malta Turcja - czas wolny Turcja - praca Karty menu Karta menu - Belgia 1 Karta menu - Belgia 2 Karta menu - Belgia 3…
Debata 2015
Debata pt. „Kompetencje kluczowe- jak znaleźć pasję w pracy i w nauce?” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego. Dnia 28 października 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych…
Belgia sierpień 2015
Dnia 27.07.2015r. odbył się wyjazd w ramach programu Erasmus + do Belgii. W stażu wzięło udział czworo uczniów: Natalia Wydra, Ola Macholl, Karolina Gruchała i Bartłomiej Neumann, oraz opiekun, p.…
Turcja 2015
W dniach od 15.07.2015r. do 12.08.2015r. sześcioro uczniów naszej szkoły: Justyna Kowalewska (III Ta), Sylwia Drawc (III Ta), Patrycja Sitterlee (II T), Aneta Bara (II T), Zosia Rzeszutek (II T)…
Malta 2015
W dniach 03.07.15 – 03.08.15r. cztery uczennice: Agata Stromska (kl. II T), Klaudia Kałuża (kl. II T), Kamila Lica (kl. III Tb) i Weronika Bela (kl. III Ta) wraz z…
Belgia lipiec 2015
W lipcu 2015 r. grupa uczennic w składzie : Ewelina Kostuch, Aleksandra Woldrich, Ania Nastała oraz Aleksandra Kasyna odbyły miesięczne praktyki w Belgii. Towarzyszył im opiekun – Pan Karol Kowalewski.…
Hiszpania 2015
W dniach od 25.06.-27.07.2015 r.odbyły się praktyki zagraniczne w Hiszpanii, w ramach realizacji projektu ERASMUS +/MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA. Celem projektu było rozwijanie umiejętności zawodowych, komunikowanie się w językach obcych, radzenie sobie…
Belgia czerwiec 2015
W dniach 01.06 – 29.06.2015 roku odbyliśmy czterotygodniową praktykę w Hotelu de la Poste w miasteczku Bouillon, mieszczącym się w południowej części Belgii. Podróż swą rozpoczęliśmy lotem do Eindhoven 31.05.15r.…