Skip to content Skip to footer

Staże zagraniczne 2023

Projekt „Staże zagraniczne 2023”, współfinansowany przez Unię Europejską, realizowany przez PZS w Somoninie

Nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000062724

Termin realizacji: 01.06.2022 – 31.08.2023 r.

Wartość projektu: Euro

Projekt obejmuje: 17 mobilności uczniów i 2 mobilności kadry kształcenia zawodowego.

Projekt skierowany jest do 17 uczniów Technikum w Somoninie (zawody: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii) oraz 2 nauczycieli kształcenia zawodowego, zatrudnionych w Powiatowym Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego w Somoninie.

Planowane kraje mobilności:

  • Turcja/Belgia,
  • Portugalia/Malta.

Każdej grupie uczniów towarzyszy nauczyciel – opiekun z ramienia szkoły.

Mobilności nauczycieli przedmiotów zawodowych – wg możliwości organizacyjnych partnerów zagranicznych.

Sprawozdanie ze stażu – Erasmus+, Belgia VII/VIII 2023
W dniach od 14 lipca do 12 sierpnia 2023 roku 5 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w miesięcznym stażu zawodowym, który odbył się Hotelu De La Poste w mieście Boullion (Belgia),…
Sprawozdanie ze stażu zagranicznego – Malta IV/V 2023 r.
W kwietniu i maju 2023 r. (23.04.2023–23.05.2023) uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Somoninie mieli okazję wziąć udział w kolejnej edycji projektu Erasmus+. Uczestnikami miesięcznego wyjazdu na Maltę było siedmioro uczniów:…
Szkolenie branżowe nauczycieli – Erasmus+, Malta 2023
Uczestnik: Katarzyna van Duinen (17.05.2023-21.05.2023) Miejsce stażu: Projekt Erasmus+: Associaction for Abandoned Animals (AAA Sanctuary), Hal Far Road, Birzebbuga, Marsa, Malta. W dniach 17.05.2023 – 21.05.2023 nauczycielka przedmiotów zawodowych –…
Sprawozdanie z praktyk zagranicznych – Belgia IV/V 2023 r.
20 kwietnia 2023 r. dotarliśmy do Hotelu De La Poste w Belgii, w mieście Bouillon, gdzie rozpoczęłyśmy praktyki zagraniczne, realizowane w ramach projektu Erasmus+. Uczestnikami tego wyjazdu byli: uczennica IV…
Rekrutacja na staże zagraniczne 2023
Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Somoninie ogłasza rekrutację uczniów do nowego projektu staży zagranicznych, współfinansowanego przez Unię Europejską (numer projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000062724). Czas trwania projektu: 01.06.2022 – 31.08.2023…