Skip to content Skip to footer

Staże zagraniczne – Mobilność edukacyjna

Mobilność edukacyjna, Mobilność uczniów

Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe.

Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej, a także centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego. Mobilność ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

Wyjazdy mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy. Integralną częścią staży są przygotowania w postaci zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych.

Potencjalni beneficjenci

Praktyki przeznaczone są dla:

  • uczniów szkół zawodowych i technicznych;
  • osób w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy;
  • absolwentów – tzw. „recent graduates” (mobilność musi być zrealizowana w ciągu jednego roku od ukończenia nauki przez uczestnika).

2023-2024

Staże zagraniczne 2024

2022-2023

Staże zagraniczne 2023

2020-2022

Staże – kapitał na przyszłość

2019-2021

Nowoczesny pracownik w Europie

2018-2019

Partnerstwo w kształceniu zawodowym

2017-2018

Zawodowcy w europejskiej szkole

2015-2016

Zawodowcy na start

2014-2015

Praktyki zagraniczne wartością dodaną w kształceniu zawodowym