Skip to content Skip to footer

Dzień Ukraiński w naszej szkole

W środę 25 października 2023r. w naszej szkole odbyło się wyjątkowe wydarzenie – Dzień Ukraiński.

Uroczystość rozpoczęła się w części wypoczynkowej szkoły, gdzie zebrali się wszyscy uczniowie, biorący udział w warsztatach, nauczyciele oraz goście specjalni – uczniowie z Ukrainy, którzy uczą się w naszej placówce, oraz członkinie KGW ze Sławek.

Pierwszym punktem programu było powitanie wszystkich uczestników, czego dokonała pedagog szkolna pani Anita Leszkowska. W imieniu pani Dyrektor – gości powitała też wicedyrektor szkoły. Serdeczne słowa przywitania oraz gesty gościnności były dowodem na to, jak ważne jest budowanie przyjaźni między narodami. Po powitaniach przyszedł czas na prezentację multimedialną na temat kultury ukraińskiej i wysłuchanie hymnu Ukrainy, co stanowiło dowód sympatii, tolerancji i wsparcia dla walczącego narodu ukraińskiego.

Następnie rozpoczęły się warsztaty kulinarne, które były prowadzone przez panie z KGW ze Sławek. Uczestnicy mieli okazję przygotować tradycyjne dania ukraińskie – barszcz, pierogi i serniczki. Podczas trwania warsztatów panowała wspaniała atmosfera współpracy i wzajemnej nauki. Uczniowie z Ukrainy dzielili się swoimi tradycjami kulinarnymi, co było nie tylko edukacyjne, ale także integracyjne.

Podsumowaniem tego wyjątkowego dnia była wspólna biesiada przy torcie, wg receptury polsko-ukraińskiej, za który bardzo dziękujemy Cukierni ,,Alicja” z Kiełpina.

Inicjatorką i główną organizatorką tego wartościowego wydarzenia była pani Anita Syldatk – szkolny doradca zawodowy, której serdecznie dziękujemy!