Skip to content Skip to footer

3rd TPM – Chorwacja

W dniach 7-10 września 2016 roku miało miejsce spotkanie partnerskie szkół uczestniczących w projekcie unijnym „Cross-Curricular Approach to Mathematics and Sciences” (CCA to Sciences). Odbyło się w niewielkiej miejscowości Gospić w Chorwacji. Reprezentantami naszej szkoły były Anna Ambros i Wioleta Szwaba.

W trakcie spotkania skontrolowano postępy prac projektowych i materiały wypracowane w poszczególnych krajach. Pracę szkoły z Chorwacji mieli okazję osobiście przedstawić uczniowie w nich uczestniczący. Wspólnie oceniono stopień realizacji prac, ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzonych w poszczególnych szkołach lekcji międzyprzedmiotowych w ramach realizacji projektu. Uzgodniono również harmonogram dalszej pracy i w szczegółach ustalono plan wizyty uczniów z sześciu krajów partnerskich w naszej szkole, zaplanowany na październik 2016.

Wartością dodaną był czas wolny po pracy, kiedy to pracownicy szkół partnerskich mieli możliwość zwiedzić park narodowy „Plitvickie Jezera”, znajdujący się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, w którym znajdują się słynne „spadające jeziora”. Udało nam się również zwiedzić park tematyczny poświęcony pamięci Nikolasa Tesli i wszystkim jego dokonaniom oraz patentom, obecnie tak szeroko stosowanym.

Serdecznie dziękujemy szkole Gimnazija Gospić za gościnę.

Oficjalna strona szkoły: http://gimnazija-gospic.skole.hr/

Oficjalna strona miejscowości: http://www.gospic.hr/

Oficjalna strona parku „Plitvickie Jezera”: http://www.np-plitvicka-jezera.hr/

Oficjalna strona parku tematycznego „Nikola Tesla”: http://www.mcnikolatesla.hr/