Skip to content Skip to footer

1st TPM – Rumunia

Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się u koordynatora projektu – w rumuńskiej szkole „Tudor Arghezi” High School w miejscowości Craiova.

W dniach od 11.11.2015 do 14.11.2015 szkolny koordynator projektu – Wioleta Szwaba i nauczyciel j. angielskiego – Anna Ambros, brały udział w spotkaniu organizacyjnym. Kilkudniowa wizyta obejmowała spotkania warsztatowe, odwiedziny w szkole partnerskiej oraz prezentacje krajów partnerskich.

Spotkanie w Rumunii zaowocowało ponadto nowymi znajomościami i konkretnymi postanowieniami odnośnie kolejnych działań w projekcie. Kolejne spotkanie uczestników projektu odbędzie się w kwietniu 2016r. we Włoszech.