Drużyna Strażacka

Grupa Strażacka w ZSP w Somoninie

W ramach zajęć pozalekcyjnych, uczniowie naszej szkoły już od kilku lat mogą realizować swoje marzenia o „byciu strażakiem”. Wszyscy, którzy chcą nieść bezinteresowną pomoc innym oraz rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie, mogą dołączyć do naszej „Grupy Strażackiej”. Zajęcia odbywają się w szkole oraz w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach, gdzie uczniowie szkolą się pod okiem zawodowych strażaków i Komendanta. Członkowie grupy uzyskują przywilej noszenia strażackiego umundurowania.

Uczniowie należący do grupy strażackiej mogą odbyć szkolenia:

1. Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP.
2. Szkolenie z zakresu  ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP.
3. Kurs kwalifikowany pierwszej pomocy.

Uczniowie z grupy strażackiej nie tylko się szkolą, ale promują i uczą młodzież w okolicznych szkołach gimnazjalnych, jak się zachować w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia i udzielić pierwszej pomocy.

Zapraszamy!Uczniowie z Drużyny Strażackiej brali udział w XL Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Somoninie (15.03.2017r.).
W konkursie udział brali nasi uczniowie z Technikum i ZSZ:

Paulina Cybula, Leik Dawid, Peta Szymon, Arkadiusz Czapiewski, Stromski Jan, Przemysław Bir, Grzegorz Treder.

Pytania testowe były na bardzo wysokim poziomie a konkurencja dobrze przygotowana. Paulina Cybula i Dawid Leik z klasy III Technikum przeszli do etapu finałowego i uzyskali drużynowo II miejsce w kategorii wiekowej 17-19 lat.
Gratulujemy i liczymy na jeszcze lepsze wyniki w przyszłym roku!
Opiekun drużyny: A. Leszkowska


W związku z dużym zainteresowaniem naszych uczniów oraz deklaracją udziału w zajęciach dodatkowych drużyny strażackiej, odbyło się spotkanie organizacyjno-szkoleniowe z Komendantem Edmundem Kwidzińskim oraz koordynatorem i opiekunem Drużyny Anitą Leszkowską.  Obecnie mamy 22 nowych chętnych uczniów z klas pierwszych Technikum i Zasadniczej Szkoły zawodowej.

Na spotkaniu  omówiono cele i założenia działania Drużyny.  Zajęcia szkoleniowe na terenie szkoły poprowadzi Pani koordynator  Drużyny. Kolejne zajęcia szkoleniowe – praktyczne odbędą się w Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kartuzach, a  poprowadzi je strażak z dużym doświadczeniem zawodowym.

koordynator Drużyny: A.Leszkowska

—————————————————————————————–

Uczniowie, którzy zakończyli z powodzeniem Kurs podstawowy Strażaka Ochotnika uroczyście otrzymali zaświadczenia od Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kartuzach Pana Edmunda Kwidzińskiego.

Serdecznie Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

koordynator Drużyny: A.Leszkowska


Bardzo się cieszymy, że wszyscy uczestnicy grupy strażackiej przetrwali szkolenie i pomyślnie ukończyli kurs podstawowy Strażaka Ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej. Są to:

 1. Bach Justyna
  2. Bulczak Damian
  3. Cybula Paulina
  4. Grunwald Oliwia
  5. Leik Dawid
  6. Muller Marika
  7. Pestka Artur
  8. Peta Szymon
  9. Szutenberg Tomasz
  10. Wicka Magdalena
  11. Wojowska Karolina

Serdeczne im gratulujemy.

Obecnie trwa nabór do nowej grupy strażackiej. Podobnie jak poprzednia, będzie się ona szkoliła w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach (dzięki porozumieniu zawartemu przez Panią Dyrektor Elżbietę Świętoń z Komendantem PPSP Edmundem Kwidzińskim). Mamy już piętnaścioro kandydatów, ale serdecznie zapraszamy również innych uczniów naszej szkoły, którzy w ramach grupy chcą się nauczyć, jak profesjonalnie pomagać innym i oczywiście uzyskać zaświadczenie ukończenia kursu.

 


W roku szkolnym 2016/2017 mamy grupę uczniów,  która już przygotowuje się do egzaminów, przejdzie jeszcze szkolenie w komorze dymowej i po uzyskaniu pozytywnej oceny otrzyma certyfikat – Świadectwo ukończenia kursu podstawowego strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej.
Z klas pierwszych zgłosili się nowi uczniowie, którzy chcą udzielać się w „szkolnej grupie pierwszej pomocy” i uczestniczyć w następnym kursie dla grupy strażackiej prowadzonej przez Powiatową Państwową Straż Pożarną w Kartuzach.

Lista uczestników szkolenia – grupa strażacka ZSP W Somoninie:

1.Bach Justyna –  III T
2. Bulczak Damian –  II zsz b
3. Cybula Paulina- III T
4. Grunwald Oliwia – III ZSZb
5. Leik Dawid – III T
6. Muller Marika –  III ZSZb
7. Pestka Artur- III ZSZa
8. Peta Szymom – III T
9. Szutenberg Tomasz- II ZSZb
10. Wicka Magdalena IV T
11. Wojowska Karolina- IV T

Planowane szkolenia dla uczniów należących do grupy strażackiej:

1. Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP.
2. Szkolenie z zakresu  ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP.
3. Kurs kwalifikowany pierwszej pomocy.

Powodzenia na egzaminach !!!

A.Leszkowska – opiekun grupy strażackiej i pierwszej pomocy


Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie zmierzyli się z egzaminem, dzięki któremu uzyskali kwalifikacje strażaków ochotników – grudzień 2016

Uczniowie musieli wykonać  test  teoretyczny i praktyczny. Egzamin, był sprawdzianem wiedzy, którą zdobywali przez kilka miesięcy nauki.

Nasza szkoła od kilku lat kształci młodzież w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Początkowo realizowaliśmy tę misję w klasach licealnych o profilu pożarniczym. Obecnie uczniowie zainteresowani tematyką bezpieczeństwa mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. W ich trakcie realizują kursy, które umożliwiają im uzyskanie kwalifikacji strażaka-ochotnika.

Do egzaminu podsumowującego kurs podstawowy strażaka-ochotnika przystąpiło 11 osób.

– To grupa młodzieży kształcąca się w ZSP w Somoninie, jednocześnie należąca do lokalnych OSP. Młodzież uczestniczyła w zajęciach fakultatywnych z ochrony przeciwpożarowej, które połączono z kursem, dzięki któremu uczniowie mogą uzyskać kwalifikacje strażaka ochotnika. Od początku tego roku szkolnego młodzież brała udział w zajęciach praktycznych, korzystali też z platformy e-learningowej i dokształcali się także samodzielnie. Takie zajęcia w dużej mierze przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa, a sama grupa jest bardzo zdyscyplinowana i chętna do nauki – twierdzi Fryderyk Mach, zastępca komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach.

Młodzież zmierzyła się z testem wiedzy teoretycznej oraz egzaminem praktycznym z zadań ratowniczo-gaśniczych. Wszyscy pozytywnie zakończyli sprawdzian i uzyskali kwalifikacje strażaków – ochotników.

– Zdecydowałam się na kurs, gdyż to już nasza tradycja rodzinna. Mamy tradycje strażackie. Do tego, by pomagać innym zainspirował mnie mój brat. Kurs pozwolił zdobyć wiedzę i umiejętności do tego, jak pomóc innym, gdy będą tego potrzebowali. Za niewiele ponad cztery miesiące będę zdawać maturę. Być może złożę podanie do szkoły strażackiej w Poznaniu. Przede mną kolejne kursy, bardzo cieszę się z tego, że będę zdobywać kolejne umiejętności, by służyć pomocą innym – Magdalena Wicka z Załęża, uczennica IV klasy Technikum.

Egzamin przebiegał pod czujnym okiem komisji, której przewodniczył Edmund Kwidziński, komendant KP PSP w Kartuzach. Jej członkiem był też Fryderyk Mach. Młodzież egzaminowali – Marek Kwidziński, Marek Krefta i Adam Skrzypkowski.

 


„I ósmego dnia Pan Bóg stworzył strażaka…”

 Drużyna Strażacka w ZSP w Somoninie

      W r. szk. 2015/2016 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie rozpoczęła działalność Drużyna Strażacka pod patronatem Powiatowej Państwowej  Straży Pożarnej w Kartuzach. Członkami drużyny zostali chętni uczniowie z klasy I Technikum, II Technikum, III Technikum oraz uczniowie z kl. I ZSZb, II ZSZ a i II ZSZb a także z kl. II ZSZa.

      Osoby te realizują zadania w ramach trzech szkoleń przygotowanych przez PPSP w Kartuzach. Współpraca z tą grupą będzie trwała dwa lata. Uczniowie w tym czasie poznają obsługę sprzętu technicznego, zasady musztry, sposoby udzielania pierwszej pomocy.

     Od kilku tygodni Drużyna Strażacka posiada pełne umundurowanie. Obecnie we właściwym stroju strażaka uczestniczy w działaniach strażackich oraz  imprezach organizowanych przez Powiat Kartuski i PPSP w Kartuzach.

          Życzymy sukcesów młodym strażakom wrażliwym na potrzeby drugiego człowieka.


Młodzieżowa Drużyna Ratownicza

Projekt „Młodzieżowa Drużyna Ratownicza”

W okresie od 15.04.2013 do 15.10.2013 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie realizowano projekt pt. „Młodzieżowa drużyna ratownicza”.

Projekt, współfinansowany ze środków Powiatu Kartuskiego, skierowany był głównie dla uczniów klasy Liceum Ogólnokształcącego o rozszerzeniu pożarniczym. Realizatorem zadań było szkolne Stowarzyszenie na Rzecz Rromocji i Profilaktyki Zdrowia.

Cele projektu:
– rozwój aktywności młodzieży,
– zagospodarowanie czasu wolnego uczestnikom,
– utworzenie Młodzieżowej Drużyny Ratowniczej,
– zorganizowanie ćwiczeń sprawnościowych oraz wykładów nt. ratownictwa medycznego,
– organizowanie spotkań ze sztabowymi OSP,
– współorganizacja Dnia Strażaka,
– obóz edukacyjno – sprawnościowy w Wambierzycach,
– pokaz zdobytych umiejętności i dzielenie się wiedzą z innymi.

Kurs ratownika technicznego

Uczniowie klasy III LO 2013/2014 ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP.
Dnia 05.02.2014 Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach Edmund Kwidziński wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie Elżbietą Świętoń, rozdali uczniom klasy III LO pożarniczej certyfikaty potwierdzające posiadanie tytułu ratownika technicznego. Jest to następna, po ratowniku OSP, ratowniku medycznym umiejętność potrzebna uczniom do kontynuowania edukacji na szczeblu wyższym lub umiejętność pomagająca w znalezieniu pracy w PSP.
Podczas zajęć prowadzonych na terenie KP PSP w Kartuzach uczniowie, przyszli ratownicy poznali m.in. budowę pojazdów samochodowych, hydrauliczne urządzenia ratownicze, organizacje akcji ratownictwa technicznego na drogach, metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów.

Szeregowy OSP

W czerwcu 2014r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach przeprowadzała egzamin na stopień szeregowego OSP dla uczniów klasy II LO pożarniczego (2013/2014). Egzamin obejmował Program Szkolenia, realizowany w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014.
Do egzaminu przystąpiło 29 kursantów. Zadania dotyczyły teoretycznego i praktycznego przygotowania uczestników i obejmowały, między innymi specyfikę i charakter prowadzenia działań w zakresie ratownictwa gaśniczego, technicznego i medycznego. Egzamin był realizowany w bazie lokalowej i sprzętowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach.
Egzamin zakończył się pozytywnie dla wszystkich zdających, którzy tym samym uzyskali tytułu szeregowego OSP.
Gratulujemy!!

Obóz w Wambierzycach

Dnia 29.06.2013r. klasa I Liceum Ogólnokształcącego (2012/2013)  pojechała na 8-dniowy obóz szkoleniowo-wypoczynkowy do Wambierzyc, w Kotlinie Kłodzkiej. Naszymi opiekunami byli: Mateusz Jancen, Justyna Plichta oraz Kazimierz Dampc: opiekun z Powiatowej Straży Pożarnej w Kartuzach. Mieszkaliśmy w wojskowych namiotach na ogrodzonym placu. Obóz wyposażony był w boisko do piłki nożnej, siatkowej oraz basen.
Każdy dzień rozpoczynał się poranną gimnastyką oraz apelem, na którym nasi opiekunowie przekazywali nam dzienny rozkład dnia.
W toku zajęć tematycznych zrealizowane były m.in.:
•szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
•szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej,
• musztra,
•zasady BHP panujące w straży pożarnej,
•ewakuacja,
•zawody strażackie.
Po obowiązkach był czas na przyjemności, czyli konkursy, zwiedzanie, ogniska. Nieodzownym punktem programu były wyjścia na górskie szlaki. Odbywały się też rozgrywki pomiędzy drużynami, które walczyły o miano najlepszej grupy na obozie.
W ramach obozu przewidziane były wycieczki autokarowe po okolicy.
Zwiedzaliśmy Błędne Skały, Szczeliniec Wielki czy Skalne Grzyby. Kolejnymi atrakcjami były: wycieczka do kopalni węgla w Nowej Rudzie czy zwiedzanie Kompleksu Ostrówka z długimi korytarzami podziemnymi. Duże wrażenie zrobiła na nas Kaplica Czaszek oraz malownicza Kudowa-Zdrój
Wyjazd został pokryty ze środków finansowych Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz projektu pt. ”Młodzieżowa Drużyna Ratownicza” współfinansowanego przez powiat kartuski.
To była jedna z najciekawszych wycieczek pod względem turystycznym jak i wypoczynkowym. Nauczyliśmy się tam przede wszystkich pracy w grupie, samodyscypliny i odpowiedzialności za innych. Dziękujemy za miłe przyjęcie przez mieszkańców Wambierzyc, a szczególnie zakonnikom z Bazyliki Matki Boskiej Wambierzyckiej.
Klasa II LO