Zajęcia pozalekcyjne

zajecia-pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne

  • konkursy przedmiotowe
  • wyjazdy dydaktyczne
  • zawody sportowe
  • konkursy i inicjatywy zawodowe
  • warsztaty gastronomiczne
  • imprezy szkolne i środowiskowe
  • projekty europejskie

Szczegółowe informacje – na bieżąco w dzienniku Librus Synergia.