Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) – mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.
Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.
Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

Opiekunem samorządu szkolnego ZSP w Somoninie jest:
– Karina Socha – nauczyciel przedmiotów zawodowychW roku szkolnym 2018/2019 przedstawiciele samorządów klasowych, w porozumieniu z uczniami poszczególnych klas, podjęli decyzję o przedłużeniu kadencji przewodniczącemu samorządu uczniowskiego Grzegorzowi Trederowi oraz jego zastępcy Damianowi Richert  na kolejny rok szkolny.

Plan pracy Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2018/2019:

Inicjatywy Samorządu w I semestrze roku szkolnego 2018/2019:

  1. Pokaz barmański na Światowym Dniu Turystyki 09.2018
  2. Apel z okazji Dnia Nauczyciela 15.10.2018
  3. Dzień strachów 30.10.2018
  4. Dzień świątecznego swetra – 6.12.2018

Sprawozdanie  wyborów

przewodniczącego samorządu uczniowskiego

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Wybickiego

w Somoninie

na rok szkolny 2017/2018, z dnia 17 – 18. 10. 2017 roku

W wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów komisja wyborcza w składzie :

Przewodnicząca: Justyna Bach

Członkowie:

– Nikola Gielińska

– Przemysław Bir

Ustaliła, że w wyborach udział wzięło 156 uczniów, z pośród 280 uprawnionych do głosowania, oddano 7 głosów nieważnych, natomiast pozostałe rozkładały się następująco:

– Sandra Drążkowska    – 26 głosów ;

– Aleksander Bigus –        45 głosów ;

– Grzegorz Treder –          78 głosów ;

Najwięcej głosów uzyskał Grzegorz Treder, który tym samym zostaje wybranym na przewodniczącego Szkoły Ponadgimnazjalnej w Somoninie na rok szkolny 2017/2018.

 ________________________________________________________________________

W dniach 17 – 18.10.2017 ponownie wybieraliśmy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

W wyborach udział brali wszyscy uczniowie naszej szkoły , swój głos mogli oddać na jednego z trzech kandydatów którymi są :

  1. Sandra Drążkowska z klasy II T
  2. Grzegorz Treder z klasy II T
  3. Aleksander Bigus z klasy II ZSZb

Kandydatom życzymy powodzenia a wyniki ogłosimy 19.10.2017 na dużej przerwie !!!!!!!