Samorząd Uczniowski

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego ZSP w Somoninie jest:
Karina Socha – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Skład Samorządu Uczniowskiego 2019/2020:

PrzewodniczącyJakub Kotłowski IVT

Zastępca- Nikola Gelinska IIIT

Skarbnik- Jan Leyk IIIT

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły.

Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

Samorząd Uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. Reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły; może współdecydować o sprawach jej dotyczących.

Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie wybierają swoich przedstawicieli – Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Od Przewodniczącego 2019/2020…

Witam!

Ja, Jakub Kotłowski, zostałem wybrany przez was, uczniów na przewodniczącego szkoły. Dziękuję wam za zaufanie, jakim obdarzyliście mnie, oddając swój głos.

W zarządzania oraz organizacji pomagają mi mój mały, lecz niezawodny zastępca – Nikola Gelinska, oraz niezastąpiony skarbnik, czyli Jan Leyk.

  • W najbliższym czasie:

– zwiększymy komunikację międzyklasową

– wprowadzimy dni tematyczne, takie jak: dzień lat 80/dzień świątecznego swetra

– będziemy obchodzić święta, takie jak: mikołajki, walentynki, karnawał.

– 13.12.19 planujemy zorganizować „Dzień  PRL – czyli powrót do lat 80”:

Każda osoba, która przebierze się w stylu lat 80 będzie zwolniona z odpytywania w tym dniu oraz z niezapowiedzianych kartkówek. Dla smakoszy zaproponujemy kiosk ze słodyczami z tamtych lat – blok czekoladowy, ciasteczka owsiane oraz lemoniada.

Dotychczasowe inicjatywy podjęte przez Samorząd Szkolny w 2019/2020:

  • Dzień strachów – Uczniowie przebierali się za straszne postacie, wprowadzając do szkoły atmosferę grozy…
  • Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości – Tego dnia oficjalnie pożegnaliśmy poprzedni skład Samorządu Uczniowskiego, czyli przewodniczącego Grzegorza Treder, oraz jego zastępcę Damiana Richert, wręczając im medale za wzorowe sprawowanie swoich funkcji.

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

W roku szkolnym 2018/2019 przedstawiciele samorządów klasowych, w porozumieniu z uczniami poszczególnych klas, podjęli decyzję o przedłużeniu kadencji przewodniczącemu samorządu uczniowskiego Grzegorzowi Trederowi oraz jego zastępcy Damianowi Richert  na kolejny rok szkolny.

Inicjatywy Samorządu w roku szkolnym 2018/2019:

  1. Pokaz barmański na Światowym Dniu Turystyki 09.2018
  2. Apel z okazji Dnia Nauczyciela 15.10.2018
  3. Dzień strachów 30.10.2018
  4. Dzień świątecznego swetra – 6.12.2018

Sprawozdanie  wyborów

przewodniczącego samorządu uczniowskiego

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Wybickiego

w Somoninie

na rok szkolny 2017/2018, z dnia 17 – 18. 10. 2017 roku

W wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów komisja wyborcza w składzie :

Przewodnicząca: Justyna Bach

Członkowie:

– Nikola Gielińska

– Przemysław Bir

Ustaliła, że w wyborach udział wzięło 156 uczniów, z pośród 280 uprawnionych do głosowania, oddano 7 głosów nieważnych, natomiast pozostałe rozkładały się następująco:

– Sandra Drążkowska    – 26 głosów ;

– Aleksander Bigus –        45 głosów ;

– Grzegorz Treder –          78 głosów ;

Najwięcej głosów uzyskał Grzegorz Treder, który tym samym zostaje wybranym na przewodniczącego Szkoły Ponadgimnazjalnej w Somoninie na rok szkolny 2017/2018.

 ________________________________________________________________________

W dniach 17 – 18.10.2017 ponownie wybieraliśmy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

W wyborach udział brali wszyscy uczniowie naszej szkoły , swój głos mogli oddać na jednego z trzech kandydatów którymi są :

  1. Sandra Drążkowska z klasy II T
  2. Grzegorz Treder z klasy II T
  3. Aleksander Bigus z klasy II ZSZb

Kandydatom życzymy powodzenia a wyniki ogłosimy 19.10.2017 na dużej przerwie !!!!!!!