Samorząd Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

=> Członkowie  Samorządu  Słuchaczy:

Semestr  V/VI 2020/2021:

Przewodniczący: Paulina Kuberna

Sekretarz: Małgorzata Murawska

Skarbnik: Kamil Leyk

=> Prezydium Samorządu Słuchaczy:

Przewodniczący: Paulina Kuberna

Sekretarz: Kamil Leyk

Skarbnik: Małgorzata Murawska

___________________________________________________________________________

Regulamin Samorządu Słuchaczy