Samorząd Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

=> Członkowie  Samorządu  Słuchaczy:

Semestr  III:

Przewodniczący: Paulina Kuberna

Sekretarz: Małgorzata Murawska

Skarbnik: Kamil Leyk

Semestr V:

Przewodniczący: Radosław Ziegert

Sekretarz: Patryk Trepczyk

Skarbnik : Szymon Szwichtenberg

=> Prezydium Samorządu Słuchaczy:

Przewodniczący: Radosław Ziegert

Sekretarz: Paulina Kuberna

Skarbnik: Małgorzata Murawska

___________________________________________________________________________

Regulamin Samorządu Słuchaczy