Samorząd Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych