Egzamin zawodowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EGZAMINU ZAWODOWEGO
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

– Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku dotyczący terminu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 3. : styczeń – luty 2018 r. oraz czerwiec – lipiec 2018 r.

http://www.oke.gda.pl/index.php/news/1731/61/Komunikat-dyrektora-Okregowej-Komisji-Egzaminacyjnej-w-Gdansku-w-sprawie-terminu-egzaminu-potwierdzajacego-kwalifikacje-w-

http://www.oke.gda.pl/index.php/news/1729/61/Komunikat-dyrektora-Centralnej-Komisji-Egzaminacyjnej-z-10-sierpnia-2017-r-w-sprawie-harmonogramu-przeprowadzania-egzaminu-potwierdzajacego-kwalifikacje-w-zawodzie-oraz-egzaminu-eksternistycznego-zawodowego-w-2018-rokuzawodzie-w-sesji-1-styczen-luty-2018-r

– Komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2017/2018

http://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_zawodowy_od_2013/Informacje_i_komunikaty/2018/2017_09_18_informacja_egz_kwalifikacje.pdf

– Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/Komunikat%20o%20dostosowaniach%20w%20roku%20szkolnym%202017-2018.pdf

 

Szczegóły na temat egzaminów zawodowych na stronie CKE i OKE

www.oke.gda.pl