Egzamin Maturalny

EGZAMIN MATURALNY

Informacje na temat Matury 2022:

Informacja o sposobie organizacji egzaminu maturalnego 2022

Komunikat o dostosowaniach – matura 2022

Komunikat o harmonogramie – matura 2022

Komunikat o przyborach – matura 2022

EM 2022 Załącznik 7- oświadczenie o przystąpieniu do egz.poprawkowego

Egzamin maturalny 2023, 2024:

Wymagania_egzaminacyjne_na_egzaminie_maturalnym_w_2023_r

_____________________________________________________________________________

Ponadto w przygotowaniach do egzaminu maturalnego korzystać można z materiałów zamieszczonych na stronie CKE:
1) informatorów o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 z poszczególnych przedmiotów;
2) przykładowych zestawów zadań z poszczególnych przedmiotów (w przypadku języków obcych – również nagrania);
3) przykładowych zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym; zbiór liczy ponad 20 przykładowych zadań z rozwiązaniami;
4) przykładowego arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Szczegółowe informacje:

www.oke.gda.pl

www.kuratorium.gda.pl

www.cke.edu.pl