Egzamin Maturalny

EGZAMIN MATURALNY

Informacje na temat egzaminu maturalnego w 2023r.:

Harmonogram, komunikaty i informacje

 

Prezentacja o najważniejszych zmianach w egzaminie maturalnym od 2023r.:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Komunikaty/20220819%20EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf

Informatory maturalne + Aneksy:

Informatory

Egzamin maturalny 2023, 2024:

Wymagania_egzaminacyjne_na_egzaminie_maturalnym_w_2023_r

_____________________________________________________________________________

Ponadto w przygotowaniach do egzaminu maturalnego korzystać można z materiałów zamieszczonych na stronie CKE:
1) informatorów o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 z poszczególnych przedmiotów;
2) przykładowych zestawów zadań z poszczególnych przedmiotów (w przypadku języków obcych – również nagrania);
3) przykładowych zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym; zbiór liczy ponad 20 przykładowych zadań z rozwiązaniami;
4) przykładowego arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Szczegółowe informacje:

www.oke.gda.pl

www.kuratorium.gda.pl

www.cke.edu.pl