Egzamin Maturalny

EGZAMIN MATURALNY 2018

Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 znaleźć można na stronie CKE:

http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left

Ponadto w przygotowaniach do egzaminu maturalnego korzystać można z materiałów zamieszczonych na stronie CKE:
1) informatorów o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 z poszczególnych przedmiotów;
2) przykładowych zestawów zadań z poszczególnych przedmiotów (w przypadku języków obcych – również nagrania);
3) przykładowych zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym; zbiór liczy ponad 20 przykładowych zadań z rozwiązaniami;
4) przykładowego arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.

 

Harmonogram egzaminów w 2018

Informacja o egzaminie maturalnym w 2018

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o przyborach

Wewnętrzna instrukcja organizacji egzaminu maturalnego 2018

Ramowy harmonogram działań maturalnych – 2017-2018

 

 

 

Szczegółowe informacje:

www.oke.gda.pl

www.kuratorium.gda.pl

www.cke.edu.pl