Egzamin Maturalny

EGZAMIN MATURALNY 2019

Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 znaleźć można na stronie CKE:

http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left

Ponadto w przygotowaniach do egzaminu maturalnego korzystać można z materiałów zamieszczonych na stronie CKE:
1) informatorów o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 z poszczególnych przedmiotów;
2) przykładowych zestawów zadań z poszczególnych przedmiotów (w przypadku języków obcych – również nagrania);
3) przykładowych zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym; zbiór liczy ponad 20 przykładowych zadań z rozwiązaniami;
4) przykładowego arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.

 

Komunikat o dostosowaniach

Wewnętrzna instrukcja organizacji egzaminu maturalnego 2018

Ramowy harmonogram działań maturalnych – 2017-2018

 

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2019 r.

Informacja o egzaminie maturalnym 2019

Komunikat o przyborach dozwolonych na egzaminie maturalnym 2019

 

 

Szczegółowe informacje:

www.oke.gda.pl

www.kuratorium.gda.pl

www.cke.edu.pl