Egzamin Maturalny

EGZAMIN MATURALNY 2021

Informacje na temat Matury 2021:

EM Informacja AKTUALIZACJA z 29.12.2020r.

EM Komunikat o harmonogramie AKTUALIZACJA

EM – 2021 – Informacja o egzaminie maturalnym

EM 2021 – Komunikat o harmonogramie

EM – 2021 – Komunikat o dostosowaniach

EM – 2021 – Komunikat o przyborach

EM 2021 Załącznik 1a – deklaracja przystąpienia do Egzaminu Maturalnego

 

_____________________________________________________________________________

Ponadto w przygotowaniach do egzaminu maturalnego korzystać można z materiałów zamieszczonych na stronie CKE:
1) informatorów o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 z poszczególnych przedmiotów;
2) przykładowych zestawów zadań z poszczególnych przedmiotów (w przypadku języków obcych – również nagrania);
3) przykładowych zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym; zbiór liczy ponad 20 przykładowych zadań z rozwiązaniami;
4) przykładowego arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Szczegółowe informacje:

www.oke.gda.pl

www.kuratorium.gda.pl

www.cke.edu.pl