Egzamin Maturalny

EGZAMIN MATURALNY 2020

Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 znaleźć można na stronie CKE:

Harmonogram, komunikaty i informacje

Ponadto w przygotowaniach do egzaminu maturalnego korzystać można z materiałów zamieszczonych na stronie CKE:
1) informatorów o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 z poszczególnych przedmiotów;
2) przykładowych zestawów zadań z poszczególnych przedmiotów (w przypadku języków obcych – również nagrania);
3) przykładowych zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym; zbiór liczy ponad 20 przykładowych zadań z rozwiązaniami;
4) przykładowego arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Szczegółowe informacje:

www.oke.gda.pl

www.kuratorium.gda.pl

www.cke.edu.pl

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku 2020