Egzamin Maturalny

EGZAMIN MATURALNY 2021

Informacje na temat Matury 2021:

EM – 2021 – Informacja o egzaminie maturalnym

EM 2021 – Komunikat o harmonogramie

EM – 2021 – Komunikat o dostosowaniach

EM – 2021 – Komunikat o przyborach

EM 2021 Załącznik 1a – deklaracja przystąpienia do Egzaminu Maturalnego

 

_____________________________________________________________________________

EGZAMIN MATURALNY 2020

Osoby, które będą brały udział w egzaminie maturalnym muszą mieć zakryte usta i nos maseczką lub przyłbicą (takie są w szkole). Jeżeli ktoś ze względów zdrowotnych nie może mieć takich osłon musi, najpóźniej do 29 maja, poinformować o tym fakcie Dyrektora szkoły. W takim przypadku będzie zdawał egzamin w odrębnej sali.

MATURA_2020___Organizacja_i_bezpieczeństwo___informacja_dla_zdających

Harmonogram egzaminu maturalnego 2020 – czerwiec 2020r.

Harmonogram – ZMIANA 24.04.20

Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 znaleźć można na stronie CKE:

Harmonogram, komunikaty i informacje

Ponadto w przygotowaniach do egzaminu maturalnego korzystać można z materiałów zamieszczonych na stronie CKE:
1) informatorów o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 z poszczególnych przedmiotów;
2) przykładowych zestawów zadań z poszczególnych przedmiotów (w przypadku języków obcych – również nagrania);
3) przykładowych zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym; zbiór liczy ponad 20 przykładowych zadań z rozwiązaniami;
4) przykładowego arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Szczegółowe informacje:

www.oke.gda.pl

www.kuratorium.gda.pl

www.cke.edu.pl

Uwaga! Zmiany terminów i formy egzaminów maturalnych w związku z pandemią koronawirusa:

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku 2020