Wolontariat

wolontariat„Człowiek jest wielki nie przez to,
 co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”  

Jan Paweł II

 

Szkolne Koło Wolontariatu „Pomocna Dłoń”

opiekunowie: Sabina Niklas i Karina Zielonka

W naszej szkole wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu „Pomocna Dłoń” bezinteresownie niosą pomoc wielu osobom z naszego regionu (mają za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne).

Organizowane są również spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelakich zbiórek i akcji charytatywnych.

Czym jest wolontariat?

Wolontariat to przede wszystkim empatia, wrażliwość, dobroć, bezinteresowność i serdeczność – są to cechy, które w tak szlachetny sposób można spożytkować i obdarować nimi drugiego człowieka. Niesienie pomocy innym, wnosi w nasze życie radość i szczęście oraz staje się źródłem osobistego rozwoju.

Pod pojęciem „wolontariat” należy rozumieć nieodpłatną, dobrowolnie wykonywaną pracę. Jest to świadoma praca na rzecz innych osób, zwierząt lub dla całego społeczeństwa. Wolontariuszem zaś zostaje osoba, wyznająca pewne idee, która chce pomagać innym.

Z języka łacińskiego voluntarius oznacza dobrowolny i stanowi to o istocie pracy wolontariusza. Według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariusz jest osobą, która w sposób świadomy, dobrowolny, bez oczekiwania jakiegokolwiek wynagrodzenia, angażuje się w pracę na rzecz osób i organizacji pozarządowych.

To, że praca wolontariusza nie pociąga za sobą konieczności wypłaty przez drugą stronę wynagrodzenia, nie oznacza, że jest to praca bezinteresowna. Taka osoba czerpie z wolontariatu satysfakcję, spełnia swoje wewnętrzne potrzeby i aspiracje. Ma unikalną szansę na zdobycie doświadczenia, zawiązania ciekawych relacji i trwałych przyjaźni.

Wolontariat to przede wszystkim:

 • SATYSFAKCJA. Wolontariusze mają poczucie, że dzięki ich działaniom i ich bezinteresownej pracy, druga osoba otrzyma niezbędną pomoc.
 • KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI. Pomoc udzielana innym pozwala na przeżywanie emocji oraz doświadczenie sytuacji, które rozwijają takie cechy, jak wrażliwość czy otwartość.
 • AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA. Wolontariusz zyskuje poczucie, że jego działanie ma wpływ na otoczenie i życie innych ludzi.
 • DOŚWIADCZENIE. Wolontariusze zdobywają niezbędne doświadczenie).
 • ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ. Wolontariat może być podejmowany na rzecz osób bądź organizacji, które w jakiś sposób są związane z naszymi zainteresowaniami.
 • RELACJE. Wolontariusze spotykają nowych ludzi, nawiązują znajomości i przyjaźnie, które wychodzą poza obszar wspólnej pracy i trwają bardzo często całe życie.

Działania realizowane przez SKW „Pomocna Dłoń” to m.in.:

 • Całoroczna współpraca z Wolontariatem „Warto” przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kartuzach (warsztaty manualne dla podopiecznych GOPS, walentynkowa akcja społeczna na ulicach Kartuz, warsztaty filcowe zabawki)
 • Jesienna i wiosenna akcja „Podziel się posiłkiem” Ogólnopolska Zbiórka Żywności – Banki Żywności – zbiórka żywności i art. spożywczych w biedronce w Somoninie przy współpracy z GOK w Somoninie
 • Akcja „Nakręć się – „Zakręcony EKO-KONKURS” – całoroczna zbiórka plastikowych nakrętek
 • Akcja „Puszka dla głodnego brzuszka” Zbiórka dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Kościerzynie (zbiórka karmy, poduszek, kocyków i innych art. dla psów) 
 • Akcja „Sadzenia żonkili” – Pola Nadziei – Sadzenie żonkili na terenie naszej szkoły – wsparcie dla Kartuskiego Hospicjum Domowego Caritas 
 • Akcja „Szlachetna Paczka” – Zbiórka darów dla podopiecznych znajdujących się w rejestrze Fundacji Szlachetna Paczka
 • Tydzień Wolontariatu „Bal na cele charytatywne” – Hospicjum (Międzynarodowy Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej)
 • Dzień Wolontariusza – Przedświąteczna sprzedaż pierniczków połączona z akcją charytatywną i koncertem. Zbiórka pieniędzy dla naszego ucznia na terenie szkoły przeznaczona na powrót do zdrowia i rehabilitację
 • Zbiórka na Hospicjum Pomorze Dzieciom w Gdańsku – zbiórka artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci wspierająca Hospicjum Pomorze dzieciom w Gdańsku
 • Akcja Pomorskiego Kuratorium Oświaty „Serce – sercu” – szycie poduszek w kształcie serca, dla pacjentek po mastektomii z oddziałów onkologicznych przy współpracy z Pomorskim Kuratorium Oświaty
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – Grupa wolontariuszy zaangażowanych w WOŚP na terenie Gminy Somonino 
 • Pomoc koleżeńska – Wspieranie kolegów w trudnej sytuacji edukacyjnej i materialnej
 • Pola Nadziei – zebranie grupy wolontariuszy zaangażowanych w Pola Nadziei na terenie Gminy Somonino (zbiórka na budowę Kartuskiego Hospicjum Domowego)
 • Wielkanocna Ogólnopolska Zbiórka Żywności (Banki Żywności) – zbiórka przy dyskoncie Biedronka w Somoninie na rzecz podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej
 • Zbiórka na budowę Kartuskiego Hospicjum Domowego – podczas uroczystości szkolnych i pogrzebowych
 • Wykład Pomorskiego Prezesa Hospicjum – przybliżenie idei wolontariatu
 • Cykliczne spotkania z wolontariuszami – wyłonienie Rady Wolontariatu organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelakich zbiórek i akcji charytatywnych.

Cechy wolontariusza:

 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • dużo optymizmu i chęci do działania
 • umiejętność gospodarowania czasu,
 • odwaga, empatia i otwartość,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
 • kultura osobista.

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU Pomocna Dłoń

Zapoznaj się z aktualnymi działaniami naszych wolontariuszy:

http://zspsomonino.pl/tematy/wolontariat/