Młodzieżowa Drużyna Ratownicza

Młodzieżowa Drużyna Ratownicza III

Cel projektu: rozwój aktywności młodzieży, rozwinięcie ich pasji, zdobycie wiedzy na temat ratownictwa przedmedycznego.

Cele pośrednie:

Poprzez udział w projekcie młodzi ludzie:

– rozwiną umiejętności oceny stanu poszkodowanego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

– poprawią kondycję fizyczną,

– poznają zasady bezpieczeństwa podczas obsługi urządzeń ratowniczych,

– poznają sposoby postępowania w razie wypadków i sytuacji awaryjnych.

Zadania:

– utworzenie Młodzieżowej Drużyny Ratowniczej III,

  • zorganizowanie dodatkowych zajęć: ćwiczeń oraz wykładów nt. ratownictwa medycznego, prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach i Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach,
  • przekazywanie swojej wiedzy i umiejętności uczniom z pobliskich szkół podstawowych z Powiatu Kartuskiego,

pokaz zdobytych umiejętności i dzielenie się wiedzą wśród społeczności szkolnej.

Wartość projektu: 3346,40 zł w tym dofinansowanie: 2000 zł ze środków Powiatu Kartuskiego

Regulamin


Pokazy umiejętności wśród uczniów szkół podstawowych

Od maja 2018 członkowie Młodzieżowej Drużyny Ratowniczej dzielili się swą wiedza i umiejętnościami z młodszymi kolegami. Zajęcia prowadzone były zarówno dla uczniów młodszych klas podstawowych, jak i klas gimnazjalnych. Odwiedziliśmy m.in. Szkołę Podstawową w Egiertowie, Borczu, Somoninie, Szymbarku, Goręczynie, a także Świetlicę Socjoterapeutyczną w Miechucinie.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w warsztatach, ćwicząc na sobie metody zakładania opatrunków, a na fantomach reakcji na zadławienia, utratę oddechu czy zatrzymania akcji serca.


MDR III na Międzyszkolnym Turnieju Piłkarskim

Młodzieżowa Drużyna Ratownicza III w trakcie turnieju piłkarskiego prowadziła punkt ratownictwa medycznego. Już na samym początku okazało się, że znajdują się we właściwym miejscu i czasie – konieczne było opatrzenie kilku ran. Turniej zgromadził ponad 50 uczestników i ok. 150 kibiców. Członkowie drużyny w tak zwanym międzyczasie dokonywali pokazów swoich umiejętności, a poza tym – dzielnie kibicowali.


Zajęcia z I pomocy przedmedycznej

Ratownictwo to sztuka i pasja, ale przede wszystkim obowiązek. Tego na pierwszych zajęciach dowiedzieli się członkowie MDR III. Zajęcia prowadziły Anita Leszkowska i Agnieszka Głodowska – obie posiadające uprawnienia do nauki ratownictwa przedmedycznego. Cały cykl zawierał 28 godzin zajęć. Spotkania odbywały się po zajęciach lekcyjnych. Na jednych w nich gościliśmy funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w  Kartuzach – pana A. Skrzypkowskiego.

______________________________________

MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA RATOWNICZA II

Celem projektu, który dofinansowany został przez Powiat Kartuski, jest rozwój aktywności młodzieży, jej otwartości i pewności siebie. Działanie pozwoli zagospodarować czas wolny uczestników MDR, rozwinie ich pasje oraz pokaże, jak być pomocnym w społeczności lokalnej, w szczególności wzbogaci ich wiedzę z dziedziny ratownictwa i pomocy poszkodowanym.

Planuje się realizację celów projektu poprzez:

  • utworzenie Młodzieżowej Drużyny Ratowniczej II, jako reaktywacja MDR z roku 2015,
  • zorganizowanie dodatkowych zajęć: ćwiczeń oraz wykładów nt. ratownictwa medycznego, prowadzonych przez wykwalifikowanego nauczyciela oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach,
  • przekazywanie swojej wiedzy i umiejętności uczniom z pobliskich zespołów szkół gminy Kartuzy i Somonino,
  • pokaz zdobytych umiejętności i dzielenie się wiedzą wśród społeczności szkolnej.

Wydarzenia:

______________________________________________________________________________

Pokaz zdobytych umiejętności w ZSP w Somoninie

Pokaz odbył się przy okazji Światowego Dnia Turystyki (27.09.2017). Jest to coroczne święto w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie. Uczestniczy w nim cała społeczność ZSP oraz zaproszeni goście – uczniowie gimnazjów, rodzice uczniów, przedstawiciele samorządu oraz pracodawców (łącznie ponad 100 osób). Pokaz odbywał się na dziedzińcu szkoły, gdzie drużyny gimnazjum miały za zadanie wykonać prawidłowo konkretne zadania z dziedziny pomocy przedmedycznej. Uczestnicy tym samym byli w roli instruktora oraz oceniających zadanie.

________________________________________________________________________________

Pokaz zdobytych umiejętności w placówkach szkolnych znajdujących się na terenie Gminy Kartuzy oraz Somonino

W okresie od maja do czerwca 2017 przeprowadzono 8 pokazów w szkołach gimnazjalnych. Warto zaznaczyć, że w przypadku Gimnazjum w Somoninie i Kiełpinie zainteresowanie było taż duże, iż poproszono koordynatora o ponowne przybycie do kolejnych klas. Projekt wyszedł poza obszar gmin Kartuzy i Somonino, ponieważ przy okazji innych uroczystości szkolnych MDR II zostało zaproszone do Kamienicy Szlacheckiej oraz Szymbarka. Każdy pokaz trwał około 2 godzin. Zajęcia były interaktywne, włączały w działanie młodzież gimnazjalną, co wpłynęło na ich zainteresowanie tematyka ratownictwa.

_______________________________________________________________________________

Warsztaty z ratownictwa (wykłady i ćwiczenia)

Warsztaty odbywały się w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach. Koordynator czuwał nad prawidłowym przygotowaniem uczestników do udzielania pierwszej pomocy. W sumie odbyło się 12 godzin warsztatowych, w tym 8 w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach.