Młodzieżowa Drużyna Ratownicza II

MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA RATOWNICZA II

Celem projektu, który dofinansowany został przez Powiat Kartuski, jest rozwój aktywności młodzieży, jej otwartości i pewności siebie. Działanie pozwoli zagospodarować czas wolny uczestników MDR, rozwinie ich pasje oraz pokaże, jak być pomocnym w społeczności lokalnej, w szczególności wzbogaci ich wiedzę z dziedziny ratownictwa i pomocy poszkodowanym.

Planuje się realizację celów projektu poprzez:

  • utworzenie Młodzieżowej Drużyny Ratowniczej II, jako reaktywacja MDR z roku 2015,
  • zorganizowanie dodatkowych zajęć: ćwiczeń oraz wykładów nt. ratownictwa medycznego, prowadzonych przez wykwalifikowanego nauczyciela oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach,
  • przekazywanie swojej wiedzy i umiejętności uczniom z pobliskich zespołów szkół gminy Kartuzy i Somonino,
  • pokaz zdobytych umiejętności i dzielenie się wiedzą wśród społeczności szkolnej.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Kalendarium (odwrócona chronologia):

________________________________________________________________________________

Pokaz zdobytych umiejętności w ZSP w Somoninie

Pokaz odbył się przy okazji Światowego Dnia Turystyki (27.09.2017). Jest to coroczne święto w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie. Uczestniczy w nim cała społeczność ZSP oraz zaproszeni goście – uczniowie gimnazjów, rodzice uczniów, przedstawiciele samorządu oraz pracodawców (łącznie ponad 100 osób). Pokaz odbywał się na dziedzińcu szkoły, gdzie drużyny gimnazjum miały za zadanie wykonać prawidłowo konkretne zadania z dziedziny pomocy przedmedycznej. Uczestnicy tym samym byli w roli instruktora oraz oceniających zadanie.

________________________________________________________________________________

Pokaz zdobytych umiejętności w placówkach szkolnych znajdujących się na terenie Gminy Kartuzy oraz Somonino

W okresie od maja do czerwca 2017 przeprowadzono 8 pokazów w szkołach gimnazjalnych. Warto zaznaczyć, że w przypadku Gimnazjum w Somoninie i Kiełpinie zainteresowanie było taż duże, iż poproszono koordynatora o ponowne przybycie do kolejnych klas. Projekt wyszedł poza obszar gmin Kartuzy i Somonino, ponieważ przy okazji innych uroczystości szkolnych MDR II zostało zaproszone do Kamienicy Szlacheckiej oraz Szymbarka. Każdy pokaz trwał około 2 godzin. Zajęcia były interaktywne, włączały w działanie młodzież gimnazjalną, co wpłynęło na ich zainteresowanie tematyka ratownictwa.

_______________________________________________________________________________

Warsztaty z ratownictwa (wykłady i ćwiczenia)

Warsztaty odbywały się w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach. Koordynator czuwał nad prawidłowym przygotowaniem uczestników do udzielania pierwszej pomocy. W sumie odbyło się 12 godzin warsztatowych, w tym 8 w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach.