Stowarzyszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Profilaktyki Zdrowia przy ZSP w Somoninie