10-lecie realizacji projektów UE

Dnia 28 kwietnia 2015r. odbyła się w naszej szkole wielka uroczystość związana z 10-leciem realizacji projektów europejskich przez ZSP w Somoninie. Było to święto całej szkoły, na które licznie przybyli zacni goście, m.in. Poseł na Sejm RP p. Stanisław Lamczyk, Starosta Powiatu Kartuskiego p. Janina Kwiecień, Wójt Gminy Somonino p. Marian Kryszewski, p. Halina Uchman z Delegatury Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Kościerzynie, p. Jolanta Tersa Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Kartuzach, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach p. Edmund Kwidziński, radni powiatowi, księża, dyrektorzy szkół, rodzice uczniów oraz absolwenci. W tym dniu gościliśmy również dyrektora i grupę nauczycieli z zaprzyjaźnionej greckiej szkoły w Volos. Byli to goście szczególni, gdyż grecka szkoła od lat współpracuje z naszą w licznych projektach i była partnerem pierwszego projektu międzynarodowego podjętego przez ZSP.

       Uroczystość, prowadzona przez p. Beatę Kramp i p. Karola Kowalewskiego, rozpoczęła się piosenką pt. „Szkoła Marzeń”, autorstwa p. Hanny Penkowskiej do melodii popularnej belgijki, wykonaną przez uczennice naszej szkoły. Po oficjalnym powitaniu zebranych przez panią dyrektor Elżbietę Świętoń i przedstawieniu historii współpracy ze szkołą w Volos, wyświetlony został kilkuminutowy film, ukazujący realizację wybranych projektów. Przy okazji p. Beata Kramp przedstawiła krótką historię 10-lecia realizacji projektów, podzieliła się swoimi wrażeniami z tego okresu i zaprezentowała dane statystyczne, odnośnie ilości zrealizowanych mobilności i pozyskanych środków – ukazujące, jak liczna grupa osób z naszej małej szkoły mogła uczestniczyć w wyjazdach zagranicznych.
Wiele emocji wzbudził kolejny punkt programu – film zawierający wywiady z uczestnikami staży zagranicznych. Swoimi przeżyciami, doświadczeniami i wspomnieniami podzielili się zarówno uczniowie, jak i absolwenci oraz nauczyciele – opiekunowie staży. Mówili oni o nabytych kompetencjach, korzyściach z udziału w stażu zagranicznym, ale i o trudnościach i zabawnych sytuacjach, jakie przytrafiły im się podczas pobytu w innym kraju.

      Następnie głos zabrali goście – wszyscy przemawiający gratulowali osiągnięć i życzyli kolejnych sukcesów Szkole, która, jak stwierdziła pani Starosta, jest liderem w powiecie kartuskim w zakresie realizacji projektów unijnych. Miłym akcentem uroczystości były też podziękowania i upominki, jakie wręczyła pani Dyrektor osobom, które przyczyniły się do sukcesu Szkoły w działaniach projektowych. Na szczególną uwagę zasługuje tu p. Helena Lewandowska – wieloletnia koordynatorka licznych projektów realizowanych przez ZSP.

      Dla uczczenia ważnego dla Szkoły święta, przed budynkiem posadzono również (w asyście zacnych gości) pamiątkowe drzewko 10-lecia realizacji projektów unijnych.

       Na zakończenie części oficjalnej uroczystości, wystawiono spektakl pt. „Dzień w europejskim zamczysku”, przygotowany przez p. Judytę Ducher i p. Arkadiusza Urbana -w roli aktorów wystąpili oczywiście nasi uczniowie – zaś zamknięciem występu była radosna belgijka, odtańczona przez młodzież.
Uczniowie i nauczyciele nie zapomnieli również o głównej inicjatorce i sile napędowej uczestnictwa ZSP w Somoninie w projektach europejskich – pani dyrektor Elżbiecie Świętoń. Złożyli jej podziękowania i wyrazy uznania w postaci upominku – obrazu przedstawiającego kartuskiego mnicha.

       Po części oficjalnej odbył się bankiet dla gości, zaś uczniowie wzięli udział w pokazie kulinarnym, przygotowanym przez mistrzów kuchni ze Stowarzyszenia Kucharzy Polskich. Razem z uczniami z klasy kucharskiej i gastronomicznej przygotowywali oni hiszpańską paellę, której później skosztować mogli wszyscy zebrani.
Goście wizytowali też szkołę i oglądali stanowiska, przygotowane w salach przez uczniów poszczególnych klas. Ponieważ uroczystość była świętem całej Szkoły, aktywnie w jego realizację włączyli się wszyscy uczniowie i nauczyciele. W salach lekcyjnych przygotowali prezentacje, wystawy i ciekawostki dotyczące państw, z którymi najczęściej współpracuje nasza szkoła. Klasa IT (z p. Moniką Dobke i ks. Arturem Tybusz) zaprezentowała Maltę, IIT (z p. Anną Krokocką) – Hiszpanię, III Ta (z p. Urszulą Tutkowską) – Niemcy, IIITb (z p. Beatą Iwanek) – Belgię, II ZSZa (z p. Anitą Leszkowską i p. Mateuszem Jancenem) – Grecję, II ZSZb (z p. Kariną Socha) – Włochy i III ZSZa (z p. Marią Konkel) – Turcję. Wszyscy dołożyli starań, aby ich stanowiska były wyjątkowe, a wchodzący mieli wrażenie, że znaleźli się w kulturze i realiach danego kraju.

       Europejskie Święto Szkoły, jak nazwaliśmy naszą uroczystość, było nie tylko okazją do pochwalenia się naszymi sukcesami w dziedzinie projektów unijnych, ale również wspaniałą promocją idei aktywności, mobilności i możliwości rozwoju kompetencji zawodowych, językowych i personalnych na arenie międzynarodowej. Przede wszystkim jednak, był to dzień integrujący całą społeczność szkolną.