Rys Historyczny

 • 1 IX 1981 – Szkoła rozpoczęła swoją działalność dydaktyczną jako filia 3-letniego Technikum Rolniczego i ZSR w Przodkowie. Pierwszym kierownikiem szkoły był mgr inż. Szczepan Rapior, Który pełnił tę funkcję do 31 XII 1986r.
 • 1 IX 1982 – Utworzono Klasę Technikum Rolniczego dla Pracujących.
 • 1 IX 1985 – Oddział Oświaty Rolniczej przy Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wykupił budynek wraz z działką o powierzchni 0,38ha od RSP w Somoninie.
 • 1 IX 1986 – Otwarto klasę dla dziewcząt – o specjalności: wiejskie gospodarstwo domowe.
 • Od 1 IX 1986 placówką kieruje mgr inż. Elżbieta Świętoń.
 • 1 IX 1989 – Dzięki staraniom dyrektor Elżbiety Świętoń od roku 1989 szkoła przestała być placówką filialną i od stycznia 1991r. podlega pod Inspektorat Oświaty i Wychowania w Somoninie.
 • 1 IX 1990 – Rozpoczęto edukację uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności: operator urządzeń przetwórstwa owocowo-warzywnego i mięsnego.
 • W roku szkolnym 1990/1991, na wniosek Rodziców, przeprowadzono rekrutację do klasy pierwszej Liceum Zawodowego.
 • 1 IX 1993 – Założono średnią szkołę zawodową pod nazwą Technikum Zawodowe o specjalności: technik obsługi turystycznej.
 • 1 IX 1994 – Tworzy się Zespół Szkół Rolniczych w Somoninie. W skład zespołu wchodzą:
  • Liceum Zawodowe;
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (o specjalnościach: operator maszyn i urządzeń przetwórstwa owocowo-warzywnego i mięsnego).
 • 1 IX 1995 – Utworzono Liceum Ekonomiczne, kształcące w zawodzie technik ekonomista, o specjalności: rachunkowość i rynek rolny.
 • 1 IX 1997 – Tworzy się Technikum żywienia i Gospodarstwa Domowego.
 • 1 IX 1998 – Następuje połączenie dwóch szkół: Technikum Zawodowego i Zespołu Szkół Rolniczych, pod nazwą Zespół Szkół Agroturyzmu. Szkoła kształciła w tym okresie 385 uczniów w 13 oddziałach. Zatrudniała 30 nauczycieli, 2 pracowników administracji, 5 obsługi. Funkcje kierownicze sprawowały dyrektor mgr inż. Elżbieta Świętoń, wicedyrektor mgr Krystyna Czapiewska, kierownik szkolenia praktycznego mgr inż. Ryszard Gucia.
 • W roku szkolnym 1999/2000 wprowadzono kształcenie dla dorosłych w formie zaocznej – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a w miejsce Technikum Zawodowego – zawód: technik obsługi turystycznej, wprowadzono Technikum Zawodowe – zawód: technik hotelarstwa. 2000/2001 – otwarto nowy kierunek kształcenia – Liceum Zawodowe, zawód: kucharz.
 • W roku szkolnym 2002/2003 – w wyniku reformy oświaty, następuje przekształcenie Zespołu Szkół Agroturyzmu w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Dodatkowo wprowadza się Liceum Profilowane o profilach : ekonomiczno-administracyjnym oraz zarządzanie informacją, a także Zasadniczą Szkołę Zawodową – oddział wielozawodowy. 2003/2004 – wprowadzono 2-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową – kucharz małej gastronomii.
 • Od 1 IX 2006 wprowadzono w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcenie dwuletnie.
 • 25.11.2007 roku odbyły się obchody 25 – lecia istnienia szkoły oraz nadano szkole imię Józefa Wybickiego.
 • 1 IX 2007 – otwarto nowy kierunek kształcenia – 4-letnie Technikum – zawód: technik organizacji usług gastronomicznych.
 • Szkoła kształci w następujących kierunkach:
  • Technikum 4-letnie – technik hotelarstwa,
  • Technikum 4-letnie – technik organizacji usług gastronomicznych,
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – oddziały wielozawodowe oraz kucharz małej gastronomii,
  • Liceum Uzupełniające dla Dorosłych – 2-letnie.
 • 1 IX 2008 – szkoła kształci w kierunkach:
  • Technikum 4-letnie – technik hotelarstwa;
  • Technikum 4-letnie – technik organizacji usług gastronomicznych;
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – oddziały wielozawodowe oraz kucharz małej gastronomii;
  • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 2-letnie.
 • 1 IX 2009 – szkoła kształci w następujących kierunkach:
  • Technikum 4-letnie – technik hotelarstwa;
  • Technikum 4-letnie – technik organizacji usług gastronomicznych;
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – oddziały wielozawodowe oraz kucharz małej gastronomii;
  • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 2-letnie.
 • 1 IX 2010 – kierunki kształcenia:
  • Technikum 4-letnie – technik hotelarstwa;
  • Technikum 4-letnie – technik organizacji usług gastronomicznych;
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – oddziały wielozawodowe oraz kucharz małej gastronomii;
  • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 2-letnie.
 • 1 IX 2011 – szkoła kształci w kierunkach:
  • Technikum 4-letnie – technik hotelarstwa;
  • Technikum 4-letnie – technik organizacji usług gastronomicznych;
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – oddziały wielozawodowe oraz kucharz małej gastronomii;
  • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 2-letnie;
  • otwarto nowy kierunek kształcenia – Liceum Ogólnokształcące – 3-letnie.
 • 1 IX 2012 – szkoła kształci w następujących kierunkach:
  • Technikum 4-letnie – technik hotelarstwa;
  • Technikum 4-letnie – technik organizacji usług gastronomicznych;
  • 3-letnie Liceum Ogólnokształcące;
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – oddziały wielozawodowe oraz kucharz małej gastronomii;
  • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 2-letnie;
  Wprowadzono nowy kierunek kształcenia:
  • Technikum 4-letnie – technik żywienia i usług gastronomicznych.
 • 1 IX 2013 – kierunki kształcenia:
  • Technikum 4-letnie – technik hotelarstwa;
  • Technikum 4-letnie – technik organizacji usług gastronomicznych;
  • Technikum 4-letnie – technik żywienia i usług gastronomicznych;
  • 3-letnie Liceum Ogólnokształcące;
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – oddziały wielozawodowe oraz kucharz małej gastronomii;
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – kucharz, cykl nauczania 3-letni;
  • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 2-letnie zostaje przekształcone w 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
 • 1 IX 2014 – szkoła kształci w kierunkach:
  • Technikum 4-letnie – technik hotelarstwa;
  • Technikum 4-letnie – technik organizacji usług gastronomicznych;
  • Technikum 4-letnie – technik żywienia i usług gastronomicznych;
  • 3-letnie Liceum Ogólnokształcące;
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – oddziały wielozawodowe oraz kucharz w cyklu nauczania 3-letnim;
  • 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
 • 1 IX 2015 – szkoła kształci w następujących kierunkach:
  • Technikum 4-letnie – technik hotelarstwa;
  • Technikum 4-letnie – technik żywienia i usług gastronomicznych;
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – oddziały wielozawodowe oraz kucharz w cyklu nauczania 3-letnim;
  • 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
 • 1 IX 2016 – szkoła kształci w następujących kierunkach:
  • Technikum 4-letnie – technik hotelarstwa;
  • Technikum 4-letnie – technik żywienia i usług gastronomicznych;
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – oddziały wielozawodowe oraz kucharz w cyklu nauczania 3-letnim;
  • 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
 • 1 IX 2017 – szkoła kształci w kierunkach:
  • Technikum 4-letnie – technik hotelarstwa;
  • Technikum 4-letnie – technik żywienia i usług gastronomicznych;
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – oddziały wielozawodowe oraz kucharz w cyklu nauczania 3-letnim;
  • 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
 • Po reformie oświaty wprowadzono Branżową Szkołę I stopnia.