Rada Rodziców

2rada_rodz Skład Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego:

Rok szkolny 2018/2019

– przewodniczący  – Karina Tusk

– z-ca przewodniczącego  – Marzena Treder

– sekretarz  – Katarzyna Leyk

– skarbnik   – Beata Pobłocka

– członek -Małgorzata Rychert

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

– przewodniczący:      – Bartosz Wiśniewski

– członkowie:        – Ewa Garska, Beata Drążkowska


AKTUALNY HARMONOGRAM SPOTKAŃ RADY RODZICÓW – w zakładce: PLAN PRACY SZKOŁY