Rada Rodziców

Rada Rodziców

przy Powiatowym Zespole Szkół

im. Józefa Wybickiego w Somoninie

Nr konta: 68 1020 1866 0000 1902 0026 7286


SKŁAD SZKOLNEJ RADY RODZICÓW:

Rok szkolny 2021/2022:

– przewodniczący – Wołowska Małgorzata

– z-ca przewodniczącego – Skrzypkowska Dorota

– sekretarz – Stosik Bożena

– skarbnik – Byczkowska Maria

– członek – Węsierska Iwona

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

– przewodniczący: Wysocki Krzysztof

– członkowie: Majewska Patrycja, Głowińska Katarzyna


Rok szkolny 2019/2020:

– przewodniczący – Wołowska Małgorzata

– z-ca przewodniczącego – Skrzypkowska Dorota

– sekretarz – Stosik Bożena

– skarbnik – Byczkowska Maria

– członek – Węsierska Iwona

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

– przewodniczący: Wiśniewski Bartosz

– członkowie: Majewska Patrycja, Głowińska Katarzyna


Rok szkolny 2018/2019

– przewodniczący  – Karina Tusk

– z-ca przewodniczącego  – Marzena Treder

– sekretarz  – Katarzyna Leyk

– skarbnik   – Beata Pobłocka

– członek -Małgorzata Rychert

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

– przewodniczący:      – Bartosz Wiśniewski

– członkowie:        – Ewa Garska, Beata Drążkowska


AKTUALNY HARMONOGRAM SPOTKAŃ RADY RODZICÓW – w zakładce: PLAN PRACY SZKOŁY