Pracownicy

KADRA ZARZĄDZAJĄCA:

Świętoń Elżbieta          – dyrektor szkoły
Herzberg Krystyna      – wicedyrektor
Kramp Beata                – kierownik szkolenia praktycznego

 

PEDAGOG SZKOLNY:
Leszkowska Anita

PSYCHOLOG SZKOLNY:
Hufnagel Honorata

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY:
Głodowska Agnieszka

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ:
Penkowska Hanna

Konkel Maria

 

NAUCZYCIELE:

Ambros Anna-Kozłowska – język angielski

Dobke Monika − matematyka

Drzewiecka Alicja – technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, podstawy żywienia, sporządzanie potraw i napojów, zajęcia praktyczne

Ducher Judyta − język polski, wiedza o kulturze

Głodowska Agnieszka – podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, podstawy przedsiębiorczości

Grzegorzewska Agnieszka – zajęcia praktyczne, obsługa konsumenta, przygotowanie śniadań, usługi gastronomiczne, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Grzędzicka Aleksandra − język niemiecki

Grzędzicka Martyna – język angielski

Herzberg Krystyna − biologia, zajęcia praktyczne

Jancen Mateusz − wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne

Kąkol Remigiusz − informatyka, biologia, obsługa informatyczna w recepcji,  obsługa informatyczna w gastronomii

Kocur Mariusz − wychowanie fizyczne (urlop zdrowotny)

Konkel Maria − język polski, zajęcia rewalidacyjne

Kramp Beata − organizacja pracy w hotelarstwie, zajęcia praktyczne

Krokocka Anna − geografia, język angielski

Leszkowska Anita − wychowanie do życia w rodzinie

Niklas Sabina − religia

Plichta Justyna − geografia (LO dla Dorosłych)

Pytka Tomasz − wychowanie fizyczne

Sieciechowski Jerzy – chemia, matematyka, fizyka

Skrzypkowska Joanna −  technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, organizacja żywienia i usług gastronomicznych, sporządzanie potraw i napojów, zajęcia praktyczne, wyposażenie zakładów gastronomicznych i BHP, BHP i wyposażenie zakładów gastronomicznych

Socha Karina − marketing w hotelarstwie, podstawy hotelarstwa, organizacja pracy w hotelarstwie, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, usługi gastronomiczne, organizacja żywienia i usług gastronomicznych, przedsiębiorstwo gastronomiczne, zajęcia praktyczne

Świętoń Elżbieta − obsługa konsumenta

Woelke Sylwia − język angielski (LO dla Dorosłych)

Zieliński Robert − historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne

Magulska Izabela – historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie (LO dla Dorosłych)

 

ADMINISTRACJA:
Czerwińska Wiesława – samodzielny referent ds. administracyjnych
Szwaba Wioleta – samodzielny referent ds. administracyjnych
Formella Grażyna – główny księgowy
Lejk Katarzyna – referent ds. finansowo-księgowych

 

OBSŁUGA:
Konkol Czesława
Stefanowska Ewa
Szwaba Ewa
Szutenberg Bożena
Stencel Marian