Pracownicy

KADRA ZARZĄDZAJĄCA:

Świętoń Elżbieta          – dyrektor szkoły
Herzberg Krystyna      – wicedyrektor
Kramp Beata                – kierownik szkolenia praktycznego

PEDAGOG SZKOLNY:
Leszkowska Anita

PSYCHOLOG SZKOLNY:
Hufnagel Honorata

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY:
Głodowska Agnieszka

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ:
Penkowska Hanna

NAUCZYCIELE:

Dobke Monika − matematyka

Drzewiecka Alicja – technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, podstawy żywienia, sporządzanie potraw i napojów, zajęcia praktyczne

Ducher Judyta − język polski, wiedza o kulturze, zajęcia rewalidacyjne

Głodowska Agnieszka – podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, podstawy przedsiębiorczości, zajęcia rewalidacyjne

Grzegorzewska Agnieszka – zajęcia praktyczne, obsługa konsumenta, przygotowanie śniadań, usługi gastronomiczne, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Grzędzicka Martyna – język angielski

Herzberg Krystyna − biologia, zajęcia praktyczne

Jancen Mateusz − wychowanie fizyczne

Kąkol Remigiusz − informatyka, biologia, obsługa informatyczna w recepcji,  obsługa informatyczna w gastronomii, anatomia i fizjologia zwierząt

Kocur Mariusz − wychowanie fizyczne, geografia

Konkel Maria − język polski, bibliotekarz

Konopka Aleksandra − język niemiecki (urlop)

Kramp Beata − organizacja pracy w hotelarstwie, zajęcia praktyczne

Leszkowska Anita − wychowanie do życia w rodzinie

Niklas Sabina − religia

Plichta Justyna − geografia (LO dla Dorosłych)

Pytka Tomasz − wychowanie fizyczne

Sieciechowski Jerzy – fizyka, matematyka

Skrzypkowska Joanna −  technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, organizacja żywienia i usług gastronomicznych, sporządzanie potraw i napojów, zajęcia praktyczne, wyposażenie zakładów gastronomicznych i BHP, BHP i wyposażenie zakładów gastronomicznych

Socha Karina − marketing w hotelarstwie, podstawy hotelarstwa, organizacja pracy w hotelarstwie, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, usługi gastronomiczne, organizacja żywienia i usług gastronomicznych, przedsiębiorstwo gastronomiczne, zajęcia praktyczne

Świętoń Elżbieta − obsługa konsumenta

Woelke Sylwia − język angielski (LO dla Dorosłych)

Zieliński Robert − historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

Żołnowski Kazimierz – zajęcia praktyczne

Ambros Anna-Kozłowska – język angielski (urlop)

Knie Katarzyna – język angielski

Kowalska Maria – język niemiecki

Śniegowska Patrycja – przedmioty zawodowe (weterynaria)

Warmowska Anna – język niemiecki

Wenzel Adriana – biologia

Walkusz Grażyna – wychowanie fizyczne

Wyciszkiewicz Agnieszka – wiedza o społeczeństwie

Zielonka Karina – matematyka, zajęcia rewalidacyjne

Sołtysek Kamila – chemia

Ostrowska Monika – język angielski

Mateja Elżbieta – religia, zajęcia rewalidacyjne

Wnukowska-Machut Elżbieta – geografia

Szadłowska Marta – muzyka

ADMINISTRACJA:
Czerwińska Wiesława – samodzielny referent ds. administracyjnych
Szwaba Wioleta – samodzielny referent ds. administracyjnych
Formella Grażyna – główny księgowy
Lejk Katarzyna – referent ds. finansowo-księgowych (urlop)

OBSŁUGA:
Konkol Czesława
Stefanowska Ewa
Szwaba Ewa
Szutenberg Bożena