Pracownicy

Pracownicy Powiatowego Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Somoninie

KADRA ZARZĄDZAJĄCA:

2022/2023

Kramp Beata – dyrektor szkoły

Konkel Maria     – wicedyrektor
Woelke Sylwia   – kierownik szkolenia praktycznego

PEDAGOG SZKOLNY:
Leszkowska Anita

PSYCHOLOG SZKOLNY:
Hufnagel Honorata

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY:
Głodowska Agnieszka

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ:
Penkowska Hanna

NAUCZYCIELE:

Pruszak Bernadeta – język polski

Podsiad Beata – język polski

Konkel Maria − język polski, bibliotekarz, zajęcia rewalidacyjne

Grzędzicka Martyna – język angielski

Włodek Katarzyna – język angielski

Ostrowska Monika – język angielski

Wenta Joanna – język angielski

Wódkowska Anna – język angielski

Woelke Sylwia – język angielski

Konopka Aleksandra − język niemiecki (urlop)

Kowalska Maria – język niemiecki

Warmowska Anna – język niemiecki

Węsierski Jarosław – język niemiecki

Leszkowski Włodzimierz – język niemiecki

Zieliński Robert − historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

Penkowski Arkadiusz – muzyka, informatyka

Orłowska Edyta − matematyka

Zielonka Karina – matematyka, zajęcia rewalidacyjne

Sieciechowski Jerzy – fizyka, matematyka

Wrońska Magdalena  – biologia, chemia

Wnukowska-Machut Elżbieta – geografia, zajęcia rewalidacyjne

Kocur Mariusz − geografia, wychowanie fizyczne

Pytka Tomasz − wychowanie fizyczne

Jancen Mateusz − wychowanie fizyczne

Walkusz Grażyna – wychowanie fizyczne

Lamk Mariusz – wychowanie fizyczne

Cybulska Justyna – przedsiębiorczość (urlop)

Szutenberg Mirosław – przedsiębiorczość, geografia

Głodowska Agnieszka – przedsiębiorczość, zajęcia rewalidacyjne

Ducher Karol – historia i teraźniejszość

Niklas Sabina − religia, historia

Plichta Justyna − religia, geografia

Kruca Barbara − informatyka

Drzewiecka Alicja – przedmioty zawodowe (gastronomia, hotelarstwo), zajęcia praktyczne

Skrzypkowska Joanna −  przedmioty zawodowe (gastronomia, hotelarstwo), zajęcia praktyczne

Grzegorzewska Agnieszka – przedmioty zawodowe (gastronomia, hotelarstwo) zajęcia praktyczne

Żołnowski Kazimierz – zajęcia praktyczne (gastronomia)

Fierke Tomasz − zajęcia praktyczne (gastronomia)

Bielawa Agnieszka − przedmioty zawodowe (hotelarstwo), geografia

Byczkowska Wioletta – przedmioty zawodowe (hotelarstwo, gastronomia)

Socha Karina – przedmioty zawodowe (hotelarstwo) – urlop

Plata Krystyna – przedmioty zawodowe (weterynaria)

Szeląg Aneta – przedmioty zawodowe (weterynaria)

van Duinen Katarzyna – przedmioty zawodowe (weterynaria)

Leszkowska Anita − wychowanie do życia w rodzinie

ADMINISTRACJA:
Czerwińska Wiesława – samodzielny referent ds. administracyjnych
Klein Monika  – samodzielny referent ds. administracyjnych
Formella Grażyna – główny księgowy
Niewiadomska Wioleta – referent ds. finansowo-księgowych

OBSŁUGA:
Stefanowska Ewa, Szwaba Ewa, Szutenberg Bożena, Plichta Katarzyna, Szymichowski Tadeusz