Pracownicy

KADRA ZARZĄDZAJĄCA:

Świętoń Elżbieta          – dyrektor szkoły
Herzberg Krystyna      – wicedyrektor
Kramp Beata                – kierownik szkolenia praktycznego

PEDAGOG SZKOLNY:
Leszkowska Anita

PSYCHOLOG SZKOLNY:
Hufnagel Honorata

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY:
Głodowska Agnieszka

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ:
Penkowska Hanna

NAUCZYCIELE:

Pruszak Bernadeta – język polski

Konkel Maria − język polski, bibliotekarz, zajęcia rewalidacyjne

Grzędzicka Martyna – język angielski

Knie Katarzyna – język angielski

Ostrowska Monika – język angielski

Dolniak Natalia – język angielski

Konopka Aleksandra − język niemiecki

Kowalska Maria – język niemiecki

Warmowska Anna – język niemiecki

Węsierski Jarosław – język niemiecki

Zieliński Robert − historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

Szadłowska Marta – muzyka

Dobke Monika − matematyka

Zielonka Karina – matematyka, zajęcia rewalidacyjne

Sieciechowski Jerzy – fizyka

Sołtysek Kamila – chemia

Herzberg Krystyna − biologia, zajęcia praktyczne

Wenzel Adriana – biologia

Wrońska Magdalena  – biologia, chemia

Wnukowska-Machut Elżbieta – geografia

Kocur Mariusz − geografia, wychowanie fizyczne

Pytka Tomasz − wychowanie fizyczne

Jancen Mateusz − wychowanie fizyczne

Walkusz Grażyna – wychowanie fizyczne

Lamk Mariusz – wychowanie fizyczne

Cybulska Justyna – przedsiębiorczość

Strzelecki Krzysztof – przedsiębiorczość, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Głodowska Agnieszka – podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, zajęcia rewalidacyjne

Niklas Sabina − religia, historia

Plichta Justyna − religia, geografia

Kąkol Remigiusz − informatyka, przedmioty zawodowe (hotelarstwo, gastronomia, weterynaria)

Drzewiecka Alicja – przedmioty zawodowe (gastronomia), zajęcia praktyczne

Skrzypkowska Joanna −  przedmioty zawodowe (gastronomia), zajęcia praktyczne

Grzegorzewska Agnieszka – przedmioty zawodowe (gastronomia) zajęcia praktyczne

Żołnowski Kazimierz – zajęcia praktyczne (gastronomia)

Kramp Beata − przedmioty zawodowe (hotelarstwo), zajęcia praktyczne

Socha Karina − przedmioty zawodowe (hotelarstwo), zajęcia praktyczne

Byczkowska Wioletta – przedmioty zawodowe (hotelarstwo, gastronomia)

Plata Krystyna – przedmioty zawodowe (weterynaria)

Szeląg Aneta – przedmioty zawodowe (weterynaria)

van Duinen Katarzyna – przedmioty zawodowe (weterynaria)

Król Justyna – przepisy ruchu drogowego

Leszkowska Anita − wychowanie do życia w rodzinie

Mateja Elżbieta – zajęcia rewalidacyjne

ADMINISTRACJA:
Czerwińska Wiesława – samodzielny referent ds. administracyjnych
Klein Monika  – samodzielny referent ds. administracyjnych
Formella Grażyna – główny księgowy
Niewiadomska Wioleta – referent ds. finansowo-księgowych

OBSŁUGA:
Stefanowska Ewa

Szwaba Ewa

Szutenberg Bożena

Plichta Katarzyna

Szymichowski Tadeusz