Ważne telefony

Potrzebujesz pomocy?

Ważne telefony i adresy:

ADRESY PLACÓWEK POMOCOWYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 1. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

ul. Zakopiańska 35, Gdańsk,           tel. (058) 301 51 32, fax. 320 29 57

oferta: psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych, psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób współuzależnionych, psychoterapia grupowa i pomoc prawna dla ofiar przemocy, psychoterapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, program terapeutyczno – rozwojowy dla młodzieży z rodzin alkoholowych, konsultacje lekarskie, Szkoła Rodziców

 czynne: poniedziałek – piątek 8.00 – 20.00

 1. Poradnia Odwykowa

ul. Gospody 7, Gdańsk,  tel. (58) 556 27 07

 1. Poradnia Odwykowa

ul. Dworcowa 2, Kartuzy,  tel. (58) 694-99-99

 1. Poradnia Odwykowa

ul. M.C. Skłodowskiej 5, Kościerzyna,   tel. (58) 686 48 76

     5. Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Żukowie   58/684-93-79

Placówki stacjonarne lecznictwa odwykowego – szpitale, oddziały odwykowe

 1. Oddział Odwykowy

Samodzielny Publiczny Psychiatryczno – Neurologiczny ZOZ

ul. Srebrniki 1, Gdańsk,  tel. (58) 341 80 81

Oferta: oddział detoksykacyjny (odtrucie), oddziały odwykowe: dla kobiet oraz mężczyzn,  leczenie trwa 6 tygodni

 1. Odział Odwykowy

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana

ul. Skarszewska 7, Starogard Gdański, tel. (58) 562 06 00 w. 2265

Kluby i Stowarzyszenia Abstynenckie oraz grupy AA

„ANONIMOWI ALKOHOLICY”

Klub Abstynenta; Gdańsk ul. Łąkowa 58

KLUB ABSTYNENTA „ NOVUM” Kartuzy

 ul. Jeziorna 8  (58) 681-47-43

Placówki udzielające pomocy w ofiarom przemocy domowej

Centrum Interwencji Kryzysowej

Gdańsk, Al. Zwycięstwa 27,  tel. 058 341 73 77, 341 43 41

Centrum Interwencji Kryzysowej

Kartuzy, ul. Gdańska,   tel. 58 684-02-19

Punkt Konsultacyjny dla Osób Maltretowanych przy Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Gdańsk, ul. Jesionowa 6,  tel. 058 345 47 96, 345 26 39

Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Stowarzyszeniu Samopomocowym na Rzecz Rodzin z Problemem Alkoholowym

Gdańsk, ul. Oliwska 62,  tel. 058 343 03 29

Punkt Pomocy dla Osób Maltretowanych przy Stowarzyszeniu Samopomocy „KRĄG”

Gdańsk, ul. Olsztyńska 41,    tel. 058 301 92 62

Punkt konsultacyjno – informacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie przy GOPS

Żukowo, ul. Gdańska 48,  tel. 58 681-82-64

Punkt informacyjny przy GOPS

Chmielno, ul. Świętopełka 1,    tel. 058 684 22 15, 681 95 11

Oferta: miejsce schronienia dla matki z dzieckiem

Wojewódzka Poradnia Rodzinna

Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 105,   tel. 058 347 90 93, 347 67 60

Środowiskowy Dom Samopomocy

Kartuzy, ul. Gdańska 1,     tel. 058 684 02 04

Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie (przy Stowarzyszeniu na
Rzecz Bezpieczeństwa i Trzeźwości w Rodzinie)

Kartuzy, ul. Jeziorna 8,    tel. 058 681 47 43

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Wojewódzki

Gdańsk, ul. Mariacka 34/36,  tel. 058 301 12 61, 301 47 52

Komitet Ochrony Praw Dziecka

       Gdańsk,    tel. 058 341 80 81 w. 516

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

 1. Gdańsk, ul. Marynarko Polskiej      tel. 058 343 23 84
 2. Gdynia, ul. Armii Krajowej 44          tel. 058 620 67 09
 3. Kartuzy, ul. Mściwoja II 20            tel. 058 685-33-20,   684-00-42,   684-05-02
 1. Kościerzyna, ul. 3 Maja 9c              tel. 058 686 25 98 w.29

Katolickie Centrum Trzeźwości

Gdańsk, ul. Mireckiego 3 przy Parafii Najświętszego Serca Jezusa

                                                                  tel. 058 341 01 41

Punkt Konsultacyjny Dla Rodzin z Problemem Alkoholowym przy Demokratycznej Unii Kobiet

Gdańsk, ul. Miszewskiego 17                    tel. 058 345 50 16

lacówki oferujące specjalistyczną pomoc dzieciom, młodzieży oraz rodzinom będącym w kryzysie.

Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie

Gdańsk, ul. Leczkowa 1                                     tel. 058 341 10 42

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Gdańsk, ul. Leczkowa 1                                     tel. 058 341 10 42

Fundacja „DZIECIĘCE LISTY DO ŚWIATA”

Gdańsk, ul. Pomorska 68                          tel. 058 557 05 31 w. 239

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Zagrożonym Demoralizacją

Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 30          tel. 058 302 20 71 w. 331

Fundacja „KRĄG” Przyjaciół Dzieci i Młodzieży

Gdańsk, ul. Miałki Szlak 74                      tel. 058 301 43 43

Fundacja Dzieci Pokrzywdzonych Losowo „POMÓŻ DZIECKU”

Gdynia, ul. Inżynierska 124                      tel. 058 624 81 07

Fundacja „Rodzina Nadziei”

Gdańsk, ul. Grottgera 25                                    tel. 058 552 10 18

Ośrodek Terapii Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych

Gdańsk, ul. Racławicka 17                        tel. 058 347 89 30

Agencja Doradztwa Zawodowego „AD” – Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej

Gdańsk, ul. Sobieskiego 90                       tel. 058 520 22 24

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”

Gdańsk, ul. Agrarna 2                               tel. 058 347 56 90

Fundacja „TRZEŹWOŚĆ”                         tel. 058 302 37 44

Poradnia Nerwic przy SP Szpitalu Klinicznym nr 1 AM w Gdańsku

Gdańsk, ul. Dębinki 1 blok 25                            tel. 58 556 27 07

Oferta: konsultacje lekarskie, skierowania do oddziałów detoksykacyjnych,

Fundacja Rozwoju Profilaktyki Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych „ETOH” –oddział Regionalny Gdańsk

Gdynia, ul. Abrahama 57                          tel. 058 620 89 71

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży „MONAR”

Gdańsk, ul. Agrarna 2                               tel. 058 349 49 54

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Wczesnej Interwencji – Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny MROWISKO

Sopot, Al. Niepodległości 817 A              tel. 058 550 26 69

Punkt Konsultacyjny „MONAR”

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR”

Gdańsk, ul. 3 Maja 6                       tel. 058 302 04 42, 302 63 89

Poradnia HIV / AIDS – Wojewódzka Przychodnia Skórno – Wenerologiczna

Gdańsk, ul. Długa 84 / 85                         tel. 058 301 16 86

Punkt Badań i Profilaktyki Zakażeń HIV

ul. Powstania Styczniowego 9b, Gdynia   tel. 58 699 85 43

          Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

Sopot, ul. 3 Maja 71                                 tel. 058 551 59 22

Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami” –

Oddział Gdańsk

ul. Wita Stwosza 73/11, Gdańsk                           tel. 58 554 29 35

Policyjne Izby Dziecka:

 • Gdańsk, ul. Kisielewskiego 10                 tel. 058 341-23-48
 • Słupsk, ul. 3 Maja 96                      tel. 059 845 16 10

Policyjny Telefon Pogotowia Dziecięcego

                                                             058 344 73 67, 321 56 43

 

Inne placówki pomocowe

Dom Samotnej Matki

Gdańsk, ul. Matemblewska 9                    tel. 058 347 79 07

Dom Samotnej Matki „MARKOT 7”

Gdańsk, ul. Sztutowska 16 a                    tel. 058 308 77 40

Dom Samotnej Matki „MARKOT 9”

Gdańsk, ul. Kochanowskiego 7

Dom Samotnej Matki

Gdynia ul. Fredry 3                                   tel. 058 620 55 26

Centrum Praw Kobiet

Gdańsk, ul. De Goulle a 1b/15                           tel. 058 341 79 15

Noclegownie dla bezdomnych:

Gdańsk, ul. Żaglowa 1                     tel. 058 343 28 95

Gdańsk, ul. Przegalińska 135          tel. 058 308 05 94

Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne

PPP, Kościerzyna ul. Tkaczyka 1    tel. 058 686 48 61

PPP, Kartuzy ul. Ceynowy 7          tel. 058 681 02 47

Kuratorskie Ośrodki Pracy z Młodzieżą (kieruje sąd)

Kartuzy, ul. Gdańska 15 (przy Centrum Kultury)

Kościerzyna, ul. Strzelecka 1 (przy SP nr 2)

Stop Przestępczości           bezpłatna infolinia:      0800 677 777

Specjaliści ds. Nieletnich

(przy Komendach Miejskich i Powiatowych Policji):

Kartuzy, ul. Sambora 22                                                          tel. 058 685 22 22

Kościerzyna, ul. Zgr. Księży Zmartwychwstańców                       tel. 058 686 49 26

Ważniejsze placówki pomocowe w kraju:

PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

01 – 458 Warszawa, ul. Szańcowa 25                tel. 022 53 20 320, 836 69 01, 836 77 83

INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA

02 – 412 Warszawa, ul. Gęślarska 3                  tel. 022 623 87 38, 667 39 97, 667 27 33

INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII

02 – 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 1/9   tel. 022 642 66 11

FUNDACJA ROZWOJU PROFILAKTYKI, EDUKACJI I TERAPII PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH „ETOH”

01 – 254 Warszawa, ul. Mszczonowska 6 tel. 022 836 80 80, 836 57 83, 836 58 65

„NIEBIESKA LINIA”

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 

bezpłatna infolinia                                            0 801  12 00 02

POMARAŃCZOWA LINIA”

POMAGA RODZICOM, KTÓRYCH DZIECI PIJĄ

infolinia (płatny jest tylko pierwszy impuls tak jak za rozmowę miejscową)                                                                                        0 801 14 00 68

Telefon Zaufania „ANONIMOWY PRZYJACIEL”

Gdańsk,      bezpłatna infolinia

                                                                  0 800 301 000

                                                                  988  lub 58 301 00 00

Instytucje wspierające kształcenie i aktywizację osób niepełnosprawnych

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach Program PFRON ,,Aktywny samorząd”
(58) 685-33-20 / 684-00-82

2. Warsztaty Terapii Zajęciowej
58 694-12-80 WTZ w Somoninie
3. Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
58 694-09-01

4. Fundacja „Integralia” w Sopocie – działa na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
58 555-60-90
5. Centrum Integracja w Gdyni
58 660 28 38

6. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy
Ramowe wytyczne – projekt

7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kartuzach
58 681-02-47

Strony internetowe:
www.niepelnosprawni.pl
http://krokpokroku.ima.pl/Kontakt

Więcej informacji uzyskacie u pedagoga szkolnego

opracowanie: Anita Leszkowska