Filmy i publikacje

Filmy edukacyjne oraz publikacje do dyspozycji wychowawców klas, nauczycieli i rodziców:

 

Filmy edukacyjne:

 • „Życie pod murem” dot. Narkomani
 • „Tv Story „ dot. Komputeromanii
 • „Oni” – dot, przemocy
 • „W sidłach” dot. działania sekt
 • „Fala czyli pierwsze dni w szkole”
 • „Akceptacja w grupie rówieśników”
 • „Szkoła bez dilera”
 • „Bezpieczne wyjazdy io wyjścia klasowe”
 • „Moja tolerancja wobec odmienności”
 • „Stop agresji fizycznej „
 • „Stop agresji psychicznej”
 • „Alkohol i uzależnienia”
 • „Ucieczki z domu”
 • „Stres w szkole”
 • „Zagrożenia na imprezach”
 • „Ochrona przed sektą”
 •  „Stres pod kontrolą”

 

 

Publikacje:

 

 • „ Scenariusze zajęć edukacyjnych dla nauczycieli i wychowawców”
 • „Teoretyczno – metodyczne aspekty wychowania młodzieży „ –scenariusze zajęć
 • „Stres pod kontrolą”
 • „Zapobieganie samobójstwom” –poradnik
 • „AIDS” – poradnik
 • „Postępowanie zapobiegawcze i diagnostyczne w przypadku zakażenia HIV”
 • „Rewolucja seksualna zagraża dzieciom”
 • „Problemy wychowawcze dzieci i młodzieży” poradnik dla wychowawców i pedagogów i rodziców
 • „Zajęcia wychowawcze” – Ekonomia w szkole.