O księgozbiorze

Księgozbiór naszej biblioteki dostosowany jest do potrzeb uczniów i nauczycieli. Bardzo chętnie udostępniamy go również rodzicom. Gromadzona jest literatura piękna (w tym lektury), książki popularnonaukowe, słowniki, encyklopedie i albumy oraz literatura specjalistyczna dotycząca zawodów, których w naszej szkole się naucza.

Księgozbiór jest podzielony na następujące działy:
• lektury
• literatura piękna: powieści i opowiadania obyczajowe, przygodowe, historyczne, biograficzne, fantastyczno-naukowe, psychologiczne, legendy i podania
• poezja i dramat
• literatura popularnonaukowa z zakresu: matematyki, chemii, geografii, ochrony przyrody, astronomii, fizyki, biologii, medycyny, techniki, sztuki, sportu, muzyki, religii, psychologii, językoznawstwa, nauki o literaturze, biografii, historii
• literatura pedagogiczna obejmuje książki z zakresu wychowania i nauczania
• zbiory specjalne
• podręczniki
Wydzielony księgozbiór podręczny zawiera różnorodne słowniki, encyklopedie, atlasy, albumy.

Oferta czasopism dostępnych w naszej bibliotece:

  • „Cogito”
  • „Hotelarz”
  • „Przegląd Gastronomiczny”
  • „Pomerania”
  • „Wiedza i Życie”
  • „Głos Pedagogiczny”
  • „Biblioteka w Szkole”
  • „Dyrektor Szkoły”
  • „Matematyka w Szkole”
  • „Magazyn Trenera”