Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3

indeks2223Dofinansowanie do zakupu książek, niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych.

 

Nasza biblioteka wzbogaciła się o książki o łącznej wartości
-15000 zł.

 

 

 


Działania:

 • Od początku września 2016r. zbieramy od uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły zamówienia na książki, które powinny znaleźć się w naszej bibliotece – propozycje tytułów książek do zakupu w ramach Programu.
 • Podpisaliśmy porozumienia o współpracy z bibliotekami publicznymi – MiPBP w Kartuzach i Biblioteką Publiczną w Somoninie, w sprawie realizacji zadań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3.
 • Zbieramy opinie samorządu uczniowskiego, rady rodziców oraz bibliotek publicznych na temat zaproponowanych tytułów. Tworzymy listy zakupów.
 • Sukcesywnie kupujemy książki i wprowadzamy je do szkolnego księgozbioru (opracowanie formalne i techniczne oraz wpis do księgi inwentarzowej i systemu MOL).
 • Udostępniamy zakupione nowości.
 • 08.12.2016r., podczas spotkania z rodzicami, p. Hanna Penkowska przedstawiła informacje na temat wpływu czytania rozwój dzieci i młodzieży oraz roli czytania w życiu każdego człowieka – niezależnie od wieku.
 • Uczniowie i nauczyciele realizują „projekty z książką” – w poszczególnych klasach (T i ZSZ).
 • Organizujemy w szkole akcje propagujące czytelnictwo: plakaty, wspólne głośne czytanie fragmentów, promocje książek, regał „Podziel się książką” itp.
 • Uczestniczymy w Wielkim Maratonie Czytelniczym dla szkół ponadgimnazjanych (organizowanym przez Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku).
 • Przeprowadzamy zajęcia biblioteczne (edukacja czytelnicza) w każdym z oddziałów – zapoznając uczniów z księgozbiorem, zakupionymi nowościami – i zachęcamy do wypożyczeń i czytania książek.
 • Wprowadzamy zmiany w Regulaminie biblioteki – mające na celu umożliwienie wypożyczania książek na okres wakacji.
 • W ramach współpracy z instytucjami zewnętrznymi:

-09.02.2017r. – udział w konferencji „Książka lekiem na dysleksję? w ramach akcji Czytanie bez granic”, organizowanej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kartuzach i Poradnię P-P w Kartuzach.

– 09.02.2017r. – udział uczniów i nauczyciela w promocji książki pt. Mapa terroru. Śladami zbrodni komunistycznych w województwie gdańskim (1945–1956), red. Karol Nawrocki, IPN, Gdańsk 2016 – w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach.

 • Prowadzimy badania czytelnictwa w szkole.

 

Efekty:

 • Nasze zbiory biblioteczne wzbogaciły się o ok. 440 nowych tytułów książek. Szczegóły tutaj: Książki zakupione do biblioteki szkolnej – wykaz
 • Każdy może znaleźć coś dla siebie/ zamówić książkę, którą chciałby przeczytać.
 • Uczniowie częściej wypożyczają książki – znajdują lekturę zgodną z ich zainteresowaniem.
 • Do czytania udaje się przekonać nawet dotąd bardzo opornych 😉
 • Biblioteka żyje emocjami uczniów – cieszących się z realizacji ich zamówień/nowych książek.
 • W każdej klasie zrealizowano projekt z wykorzystaniem książki.