SZKOŁA ZAOCZNA

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła dla tych, którzy ukończyli zasadniczą szkołę zawodową i chcą zdobyć wykształcenie średnie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków.

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć. Nie ma górnej granicy wiekowej.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (soboty i niedziele , dwa razy w miesiącu)
Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Nasze liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły – osobiście lub telefonicznie.