SZKOŁA ZAOCZNA

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła dla tych, którzy zakończyli edukację na poziomie  ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ukończyli zasadniczą szkołę zawodową i chcą zdobyć wykształcenie średnie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków.

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył 18 lat lub ukończy w roku kalendarzowym. Nie ma górnej granicy wiekowej.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (soboty i niedziele , dwa razy w miesiącu)
Nauka trwa 3 lata (6 semestrów). Nasze liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń