SZKOŁA ZAOCZNA

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Somoninie
to szkoła dla tych, którzy ukończyli zasadniczą szkołę zawodową i chcą zdobyć wykształcenie średnie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków.
Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć. Nie ma górnej granicy wiekowej.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu)
Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Nasze liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły – osobiście lub telefonicznie.